Miloslav Ransdorf

PŘEHLED ČINNOSTI V EP OD 31.8. do 4.10. 2015

Pondělí 31. srpna 2015:

- 15,00 – 18,30 hod. -  zasedání AFET.

 

Úterý 1. září 2015:

- dopoledne a odpoledne – práce v bruselské kanceláři. Příprava podkladů pro plenární zasedání, výbor ITRE a AFET.

 

Středa 2. září 2015:

- 09,00 hod. – zasedání GUE/NGL.

- 14,00 hod. -  přípravná schůzka poslanců GUE/NGL, kteří jsou členy výboru AFET.

- 14,30 hod. – přípravná schůzka poslanců GUE/NGL, kteří jsou členy výboru ITRE.

 

Čtvrtek 3. září 2015:

- 09,00 – 12,30 hod. -  zasedání ITRE.

 

Pátek 4. září 2015:

- jednání v kanceláři v Rokycanech.

- jednání s pí. Václavíkovou – žádost o pomoc (zmařená investice v Rakousku).

- jednání s tiskárnou – propagační předměty – nabídka.

 

Sobota 5. září 2015:

- Kunětická hora.

 

Pondělí 7. září 2015:

- plenární zasedání ve Štrasburku.

- 21,00 – 22,30 hod. – mimořádné zasedání ITRE – HLASOVÁNÍ.

 

Úterý 8. září 2015:

- plenární zasedání ve Štrasburku.

- 08,30 hod. – pracovní snídaně českých europoslanců, kterou pořádala MEP K. Konečná. Téma: „Má Česko dostatečný inovační potenciál?“, představení projektu INKA (mapování inovačního potenciálu ČR).

- 10,30 hod. – schůzka české delegace při GUE/NGL.

- 14,30 hod. –schůzka se zástupci European Alliance to Save Energy. Téma schůzky Energy Union Report.

- 18,00 – 20,30 hod. – zasedání GUE/NGL.

- 19,30 hod. – večeře s debatou v rámci EEF na téma: „Electricity and gas in transport – sustainable alternatives?“.

 

Středa 9. září  2015:

- plenární zasedání ve Štrasburku.

- 15,00 – 23,00 hod. - Middle East Peace proces – vystoupení  M. Ransdorfa.

 

Čtvrtek 10. září 2015:

- jednání v kanceláři v Rokycanech.

- jednání s p. Vocetkou – stáž v EP.

 

Pondělí 14. září 2015:

- 15,00 – 18,30 hod. -  zasedání AFET.

 

Úterý 15. září 2015:

- 09,00 – 12,30 hod. – zasedání AFET (2Q2) - společné zasedání s výborem LIBE "Respecting Human Rights in the Context of Migration Flows in the Mediterranean.

- 15,00 – 18,30 hod. -  zasedání AFET  - od 15,00 – HLASOVÁNÍ.  

 

Středa 16. září 2015:

- 09,00 hod. – zasedání GUE/NGL.

- 12,00 hod. – oběd se skupinou návštěvníku z ČR (50 osob).

- 13,00 – 14,30 hod. – zasedání delegace EU – Ukrajina.

- 13,00 – 15,00 hod. – schůzka skupiny „Přátele Srbska“.

- 15,00 hod. – miniplenární zasedání v Bruselu.

- 17,00 – 18,30 hod. – přednáška pro skupinu návštěvníků z ČR- EP.

 

Čtvrtek 17. září 2015:

- jednání v kanceláři v Rokycanech.

 

Pátek 18. září 2015:

- rozhovor pro německou rozhlasovou stanici MDR na téma uprchlická krize a kvóty.

- jednání k kanceláří v Rokycanech.

 

Sobota 19. září 2015:

- 10,00 hod. - Slavnost Haló novin (Výstaviště Praha).

 

Pondělí 21. září 2015:

- 11,00 hod. – přípravná schůzka AFET – k mírové konferenci, která se bude konat v prosinci.

- 14,00 hod. – přípravná schůzka poslanců GUE/NGL, kteří jsou členy výboru ITRE.

- 15,00 – 18,30 hod. – zasedání ITRE.

 

Úterý 22. září 2015:

- 09,00 – 12,30 hod. – zasedání ITRE – od 10,00 hod. – HLASOVÁNÍ.

- 11,00 hod. – debata na téma „Svatý Václav a den české státnosti“. Dalším hostem byl církevní historik J. Šebek. Rozhovor byl pro Český rozhlas Plus – nahráváno v EP v Bruselu.

- 15,00 – 18,30 hod. – zasedání ITRE.

- 17,00 hod. – schůzka s p. Roseckým. Téma schůzky – energetika.

- 15,00 – 18,30 hod. – zasedání AFET.

 

Středa 23. září 2015:

- 10,30 hod. – schůzka se zástupci iránské opozice.

- 11,30 hod. – schůzka s K. Konečnou a J. Maštálkou.

- 13,00 – 15,00 hod. – schůzka členů Social Economy intergoup.

- 14,00 – 16,00 hod. – seminář ITRE na téma „ Digital Union“.

 

Čtvrtek 24. září 2015:

- 17,30 hod. - "Evropské globální průsečíky. Evropská unie mezi BRICS, ŠOS, USA a migranty" (DTJ Santoška Xaveriova 2, Praha 5, Smíchov).

 

Pátek 25. září 2015:

- 09,00  – 12,00 hod. kulatý stůl Národního konventu o EU na téma Oběhové hospodářství.

- jednání v kanceláři v Rokycanech.

 

Pondělí 28. září 2015:

- 15,00 – 18,30  hod. – zasedání AFET.

 

Úterý 29. září 2015:

- dopoledne a odpoledne – práce v bruselské kanceláři. Příprava podkladů pro plenární zasedání, výbor ITRE a AFET.

- příprava „Mírové konference GUE/NGL“.

- 18,00 – 19,00 hod. – účast na konferenci, kterou pořádal p.  Doctorow na téma „Germany´s new Ostpolitik and Russia: from strategic partnership to geopolitical competition?“ (Egmont Palace, Place de Petit Sablon 8 bis, Brusel). Dále se zúčastnili: H. J. Giessmann, S. Lagodinsky, R. Sakwa, S. Walt.

 

Středa 30. září 2015:

- 08,30 – 09,30 hod. – přípravná schůzka delegace EP na volby na Ukrajině, které se budou konat dne 25. 10. 2015. M. Ransdorf jednání řídil.

- 09,30 hod. – schůzka s IT.

 

Čtvrtek 1. října 2015:

- jednání v kanceláři v Rokycanech.

 

Pátek 2. října 2015:

- jednání v kanceláři v Rokycanech.

- 11,30 – 14,30 hod.  – přednáška pro mladé „Fakta a mýty o EU“ – Třebíč.

 

Sobota 3. října 2015:

- Litoměřický seminář. Pořádá KV KSČM Ústí nad Labem (KD Hrad). M. Ransdorf se zúčastní.

 

 

Stínový zpravodaj:

Výbor ITRE:

  1. Stínový zpravodaj: Stanovisko ITRE k výboru ENVI „Účinné využívání zdrojů“. Podal 9 pozměňovacích návrhů. Nyní se konají schůzky stínových zpravodajů.
  2. Stínový zpravodaj: Zpráva ITRE „návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o šíření družicových údajů z pozorování Země pro komerční účely“

 

Výbor AFET:

  1. Stínový zpravodaj: Turkmenistán – dohoda o partnerství a spolupráci.
  2. Stínový zpravodaj: EU -  Japonsko – dohoda o strategickém partnerství.
  3. Stínový zpravodaj: Stanovisko k dohodě o spolupráci s Kazachstánem.
  4. Stínový zpravodaj pro vztahy se Srbskem.
  5. Stínový zpravodaj pro Bělorusko.

 

 

Další informace včetně vystoupení na plenárních zasedáních jsou dostupné na webových stánkách Evropského parlamentu: http://www.europarl.europa.eu/portal/en

 

comments powered by Disqus