Miloslav Ransdorf

PŘEHLED ČINNOSTI V EP OD 4.5. do 8.6. 2015

PŘEHLED ČINNOSTI M. RANSDORFA V EP (Brusel + Štrasburk)

V OBDOBÍ 4.5. -  8.6.  2015

 

Pondělí 4. května 2015:

- 16,00 hod. - Frýdek Místek -  Kino Vlast – oslavy osvobození, přednáška.

 

Úterý 5. května 2015:

- 08,30 – 12,30 hod. – zasedání AFET.

- 09,00 hod. – přípravná schůzka poslanců GUE/NGL, kteří jsou členy výboru  ITRE.

- 15,00 – 18,30 hod.  – zasedání AFET.

 

Středa 6. května 2015:

- 09,00 – 12,30 hod. – zasedání ITRE.

- 14,00 – 16,00 hod. – rezervace místnosti –  prostudování dokumentů - TTIP.

- 15,00 – 18,30 hod.  – zasedání ITRE.

- 19,30 hod. – večeře s debatou v rámci Evropského energetického fóra na téma „Interconnectors – challenges to building a more connected EU energy market“.

 

Čtvrtek 7. května 2015:

- 09,00 – 12,30 hod. – zasedání ITRE  – od 10,00 hod. – HLASOVÁNÍ.

 

Sobota 9. května 2015:

- 10,00 hod. – Rakovník – Vysoká Brána – pietní akt.

 

Pondělí 11. května 2015:

- 15,00 – 18,30 hod.  – zasedání AFET.

 

Úterý 12. května 2015:

- 09,30 – 11,00 hod. – kulatý stůl s českými europoslanci k TTIP. Kromě M. Ransdorfa se zúčastnili: Charanzová, Niedermayer, Zahradil, Keller.

- 12,30 – 13,30 hod. – účast na prezentaci studie V. Ischenka „Ukrainian Left: during Maidan and after“, kterou pořádali MEP G. Zimmer a H. Scholz.

- 18,30 hod. – účast na slavnostním zahájení výstavy „Discovering the Republic of Moldova“. Organizoval MEP A. Christea.

 

Středa 13. května 2015:

- 09,00 hod. – schůzka M. Ransdorfa se zástupci Norské průmyslové federace.

- 09,30 hod. - schůzka M. Ransdorfa se zástupci Europlanet 2020. Témata: Vesmírná politika a Horizont 2020.

-  10,00 12,30 hod. – zasedání GUE/NGL.

- 15,00 – 18,30 hod.  – iniciativa GUE/NGL (PCP) – na téma „70 years of the Victory over Nazi-fascism – Unity in the struggle for peace and against Fascism and War“.

 

Pátek 15. května 2015:

- zasedání VV KSČM.

- 11,00 hod. – schůzka M. Ransdorfa s T-Mobile (Politických vězňů 9).

 

Pondělí 18. května 2015:

- plenární zasedání ve Štrasburku;.

 

Úterý 19. května 2015:

- plenární zasedání ve Štrasburku.

- 08,30 hod. – snídaně českých europoslanců, kterou pořádala kancelář MEP E. Tošenovského. Téma: strategie k jednotnému digitálnímu trhu.

- 10,00 hod. – schůzka české delegace při GUE/NGL.

- příprava dokumentu pro českou delegaci k problematice imigrace.

- Hlasování.

-  15,30 hod. –schůzka M. Ransdorfa s G. Kellerem (vedoucí kabinetu kanadského ministra zahraničí). Témata: - klimatické změny, energetická politika atd.

 

Středa 20. května 2015:

- plenární zasedání ve Štrasburku.

- schůzka M. Ransdorfa s MEP A. Plenkovičem.

- Hlasování.

- vystoupení k bodu – Summit Východního partnerství v Rize.

 

Čtvrtek 21. května 2015:

- plenární zasedání ve Štrasburku.

- Hlasování.

 

Sobota 23. května – neděle 24. Května 2015:

- Konference Praha - místo konání konference: Dorint Hotel Prague Don Giovanni, Vinohradská 157a Praha.

 

Pondělí 25. května 2015:

- 16,00 hod. – beseda na téma „Jan Hus“ (Chomutov OV).

 

Úterý 26. května 2015:

- 14,00 – 19,00 hod. - zasedání ENEF (Evropské jaderné fórum) v Praze – M. Ransdorf se zúčastnil zahajovací sekce od 14,00 hod. místo předsedy ITRE J. Buzka.

 

Středa 27. května – pátek 29 května 2015:

-          V pracovní neschopnosti.

 

Pondělí 1. června 2015:

-          Schůzky v kanceláři v Praze a Rokycanech.

 

Úterý 2. června 2015:

- 18,00 hod. - seminář – Plzeň.

 

Středa 3. června 2015:

- 10,00 – 12,00 hod. – vzpomínková akce na A. Langera – pořádala frakce Greens/EFA. M. Ransdorf se zúčastnil místo G. Zimmer.

- 13,30 – 15,00 hod. – slyšení na téma „Political repressions against opposition to the governing regime in Ukraine“ – organizovala T. Ždanoka.  

 

Pátek 5. června 2015:

- 11,00 hod.  - setkání s ministrem životního prostředí R. Brabcem a poslanci EP za ČR. Témata: - otázky související s evropskou environmentální politikou (hotel Leonardo, Karolíny Světlé 323/27).

 

Stínový zpravodaj:

Výbor ITRE:

  1. Stínový zpravodaj: Zprava ITRE „ZELENÝ AKČNÍ PLÁN PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY. Umožnit malým a středním podnikům proměnit výzvy v oblasti životního prostředí na obchodní příležitosti“. Iniciativní zpráva výboru ITRE – zpravodaj Ph. De Backer. M. Ransdorf podal 4 pozměňovací návrhy. Hlasování na plenárním zasedání  proběhlo 19.5. 2015.
  2. Stínový zpravodaj: Stanovisko ITRE k výboru ENVI „Účinné využívání zdrojů“. Podal 9 pozměňovacích návrhů. Nyní se konají schůzky stínových zpravodajů.
  3. Stínový zpravodaj: Zpráva ITRE „návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o šíření družicových údajů z pozorování Země pro komerční účely“

 

Výbor AFET:

  1. Stínový zpravodaj: Turkmenistán – dohoda o partnerství a spolupráci.
  2. Stínový zpravodaj: EU -  Japonsko – dohoda o strategickém partnerství.
  3. Stínový zpravodaj: Stanovisko k dohodě o spolupráci s Kazachstánem.

 

 

Další informace jsou dostupné na webových stánkách Evropského parlamentu: http://www.europarl.europa.eu/portal/en

 

 

 


 

comments powered by Disqus