Miloslav Ransdorf

Miloslave, chybíš nám - vzpomínka na přítele

http://www.halonoviny.cz/articles/view/42288375

Helmut SCHOLZ (europoslanec GUE/NGL za Die Linke., kolega v zahraničním výboru EP):

Miloslave, odešel jsi brzy. Příliš brzy. To jsou myšlenky, které mi běží hlavou od té doby, co jsem se dozvěděl tu smutnou zprávu o tvém neočekávaném skonu.

Nejenže se Evropa a Evropská unie nachází v těžké fázi a stojí v podstatě nad propastí, a je zapotřebí politická, společenská a především také intelektuální a kulturní obnova... Ale jde také o to, že levice v Evropě musí zodpovědět důležité otázky. A tady nám chybíš, Miloslave! Byl jsi jedním z nejinteligentnějších a nejkulturnějších levicových lidí, které jsem během mezinárodní spolupráce po roce 1989 mohl poznat. Bylo to ještě v Praze za dob KSČ, kdy jsem Tě poznal jako vedoucího pro mezinárodní vztahy a spolupráci, jako zakladatele myšlenky strategického jednání českých soudružek a soudruhů. Právě v těžkých časech převratu v Praze a Berlíně, po ztroskotání státní a socialistické společnosti v NDR a ČSSR.

A ještě více jsem Tě poznal, když jsem s Tebou směl od roku 2009 ovlivňovat politiku v Evropském parlamentu. Nehledě na rozdílnost názorů na některé problémy či hodnocení závěrů politických jednání. To mi bude chybět, protože to je to, co nás pohánělo dál, osobně i politicky, ve straně, ve frakci GUE/NGL v EP, ale i ve spolupráci mezi KSČM a Die Linke., dříve PDS.

Odešel jsi příliš brzy, protože spolu již nebudeme moci zodpovědět důležité otázky. Oba jsme přece byli zakládajícími členy Strany evropské levice v roce 2004. Ten nezapomenutelný zakládající kongres v Římě na Den osvobození a na Den Evropy - pečlivě vybrané datum pro vznik této úplně nové formy mezinárodní spolupráce levicových stran - kde proběhly intenzivní debaty v pracovních skupinách s kolektivní úvahou o programových a sošných závěrech o způsobu a metodě spolupráce, probíhající od roku 2001.

A bylo dobré mít od začátku po boku přátele a soudruhy, kteří se snažili od půlky 90. let, napříč hranicím, společně hloubit cestu poznání. Ty jsi byl jedním z nich, se zdánlivě nevyčerpatelnými znalostmi historie a příběhů, naplněn filozofickým dechem. A v mnohém jsme byli zajedno.

Ale zpět k roku 2004 v Římě, když jsme sepsali dokumenty, že stalinistické myšlení je strukturálně neslučitelné s levicovým smýšlením a s levicovou politikou, v té době Tys Miloslave požadoval, aby žádný neúplný politický proces, nebo proces myšlení, nebyl ve straně odmítnut na základě konsenzu.

Ještě dnes mi běží hlavou, když mluvíme o protichůdných a dramatických vývojových procesech v zemích východní Evropy a selhání politiky EU k řešení těchto problémů v zájmu místní politiky, ale také v zájmu 28 členských států, když musíme diskutovat o politických odpovědích Evropského parlamentu, ale také levice.

Miloslave, chybíš při těchto diskusích a při hledání těch správných odpovědí. Určitě chybíš své delegaci v GUE/NGL. Chybíš Die Linke. v GUE/NGL. Chybíš Evropskému parlamentu. A rozhodně mně/nám chybíš jako iniciátor, provokující člověk a přítel! Nezapomeneme na Tebe.

Francis WURTZ (předseda frakce GUE/NGL 1999-2009, PCF):

Byl jsem otřesen nenadálým úmrtím Miloslava Ransdorfa. Naprosto přesně si vybavuji jeho první příchod na frakci GUE/NGL, které jsem měl tu čest předsedat. Představil nám každého poslance/poslankyni z jeho silné české delegace. KSČM vstoupila velkými dveřmi do Evropského parlamentu a Miloslav zvládl unést odpovědnost, kterou tento vstup obnášel. Vždy byl schopen najít vhodná slova na obranu idejí a myšlenek hájených komunisty z jeho země.

Byl to člověk kultivovaný, filozof a autor mnohých knih. Měli jsme možnost spolu mnohokrát diskutovat otázky politické, ať už z národní či mezinárodní scény. S obrovským nadšením a intenzitou pracoval ve výboru ITRE.

Mám na Miloslava mnoho dobrých vzpomínek, které se mi vybavují v této smutné chvíli. Osobně jsem odešel z Evropského parlamentu před sedmi lety. Bohužel jsme od té chvíle již neměli možnost se sejít. Ale jsou zážitky a vzpomínky, na které nemohu nikdy zapomenout.

Jeho rodině, soudruhům z jeho strany, ať již minulým nebo současným, a všem Miloslavovým blízkým vyjadřuji upřímnou soustrast.

Tatjana ŽDANOKA (europoslankyně, Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance, Lotyšsko):

S Miloslavem Ransdorfem jsem se seznámila na konci 90. let ve Vídni na konferenci organizací bojovníků za mír. Tehdy byl poslancem v ČR a okamžitě mě zaujal svou mimořádnou vzdělaností. Navíc to bylo poprvé v životě, kdy jsem se setkala s polyglotem. V roce 2004 jsme byli oba zvoleni do Evropského parlamentu a následně dvakrát znovuzvoleni. Přestože jsme pracovali v jiných politických skupinách, on ve Sjednocené levici a já v regionalistické skupině reprezentující etnické minority (EFA), sdružené ve frakci Zelených, tak jsme často měli stejné názory na většinu otázek. Miloslav perfektně rozuměl geopolitice i energetice. Znal velmi dobře Rusko, Ukrajinu a další státy postsovětského bloku. Bojoval proti pokusům zanést umělý rozpor mezi tyto země.

Byla jsem pobouřena dvouletou perzekuční kampaní některých médií proti Miloslavově osobě. V předvečer jeho náhlé smrti jsme se potkali na chodbě EP ve Štrasburku. Tehdy jsem však nemohla vědět, že se jedná o poslední setkání, které spolu budeme mít. Velmi proto truchlím. Posílám upřímnou soustrast příbuzným a přátelům.

Neoklis SYLIKIOTIS (místopředseda GUE/NGL, europoslanec za kyperský AKEL):

Smrt Miloslava Ransdorfa, soudruha a dlouholetého člena Evropského parlamentu, byla náhlou ztrátou pro nás všechny.

Bylo mi velkou ctí, že jsem s Miloslavem pracoval jakožto člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE). Měl jsem tu možnost sdílet s ním společné úsilí a nápady, a budu si ho vždy pamatovat za jeho mimořádné znalosti, zkušenosti a politické odhodlání. Posílám svou nejhlubší soustrast jeho rodině a soudruhům z KSČM, a přeji jim sílu a odvahu v těchto těžkých časech.

Vladimir FROLOV (předseda Socialistické strany Lotyšska) a Alfreds RUBIKS (bývalý poslanec EP a bývalý předseda téže strany):

Socialistická strana Lotyšska vyslovuje hluboký zármutek v souvislosti s nečekaným úmrtím našeho dlouholetého přítele a soudruha poslance EP Miloslava Ransdrofa. Velmi dobře jsme Miloslava znali, mnohokrát pobýval v Lotyšsku, účastnil se několika sjezdů naší strany, vystupoval na teoreticko-praktických konferencích v Rize, které organizoval náš poslanec EP Alfreds Rubiks. Oba spolu pracovali v politickém klubu GUE/NGL v EP. Z života, na vrcholu svých tvůrčích sil, odešel věrný soudruh a náš přítel, český vlastenec, zkušený a moudrý politik, který vždy hájil zájmy lidí práce.

Navždy ve svých srdcích budeme chránit světlou památku na Miloslava Ransdorfa!

comments powered by Disqus