Miloslav Ransdorf

Kauzy

Své kauzy, médii často přetřásané a opakované, jsem několikrát objasňoval. Novináři celostátních médií sice případy barnumsky oznámili, (obzvlášť agilní byla údajně nejsledovanější česká televize Nova), ale už nebyli ochotní zveřejnit vysvětlení, hovořící v můj prospěch. Protože vstřícnost žurnalistů je minimální, moje možnosti bránit se v médiích jsou velmi omezené. Něco málo otiskly Haló noviny a Pražský patriot, jinak jsem zcela závislý na Parlamentních listech, kterým za možnost publikování děkuji. Bránit se pomluvě a obhajovat poničenou pověst soudní cestou je za současného stavu legislativy nesmírně obtížné a zdlouhavé, ale ne nemožné. 


03.07.2014 - 22:20

Zpráva o dopravní kolizi 3. 7. 2014

Dne 3.7. 2014 v 19.02 v Jindřišské ulici při odbočování do ulice Politických vězňů narazila do zadní části mého auta tramvaj linky 9/19 s evidenčním číslem 8615 a 8616. Přivolaní zástupci Dopravního podniku Hl. m. Prahy uznali, že nehodu zavinil řidič tramvaje, nikoli já, a že poškozený zavazadlový prostor a nárazník mého vozidla dají na vlastní náklady opravit. Protože škoda nedosáhla 100 000,- Kč, dohodli se účastníci nehody o vyřízení celé záležitosti bez účasti policie. Zástupci DP Hl. m. Prahy se chovali velmi korektně a slušně a to, že celou věc touto cestou zveřejňuji, je dáno pouze tím, že mě média dlouhodobě skandalizují.

Úřední záznam o dopravní nehodě je k dispozici na mých webových stránkách a facebooku. Touto informací chci zabránit obvyklým spekulacím a pomluvám, které si některé sdělovací prostředky zvykly šířit.

13.05.2014 - 22:20

Zpráva o velké lži

       Hezký den všem. Najděte si 5 minut a přemýšlejte!!!

       Je to sice o jednom komunistovi (kterého ne všichni MUSÍ…), ale hlavně o člověku, který na to zůstal sám.

       Slušní lidé by především rádi věděli, co dobrého se M. Ransdorfovi podařilo udělat za posledních deset let. Jen v Evropském parlamentu se výrazně zasloužil o to, že dnes mnozí volají z mobilních telefonů o mnoho levněji, než by volali, kdyby nebylo jeho iniciativy. Zasloužil se rovněž o nižší poplatky za elektřinu a plyn v domácnostech. O rychlejší prosazování nových technologií do života, včetně nanotechnologií. A o řadu dalších dobrých věcí. Je toho vskutku dost. Ale najdete to jen na stránkách www.ransdorfmiloslav.com. PROČ?

       Česká média o tom mlčí. Proč? Nejsou to ani senzace, a zejména se to k jeho očerňování a likvidaci nehodí. NAOPAK!

       Tento člověk se v poslední době o sobě dozvídá jen to, že je gauner. Prý boural opilý (vždy se podrobil dechové zkoušce s naprosto negativním výsledkem); spí při jednání v parlamentu  (použitý záběr je z roku 2006, kdy měl problémy s vysokým tlakem a špatnou medikací po zdlouhavé noční cestě autem z Prahy do Bruselu se stalo, že usnul – ale záběr z té doby se hodí některým médiím pořád).

       Má dluhy (kdo je dnes nemá?). Exekuce na něj byla uvalena právem - naletěl kamarádům, od kterých si půjčil statisíce, ale vrátit chtěli milióny – dluhy uhradil mimo jiné prodejem svého bytu).

       Prý tuneluje Muzeum dělnického hnutí (tam se provinil pouze tím, že důvěřoval pověřenému správci muzea paní Eliášové, kterou 20 let platil, od muzea nikdy neměl klíče, celých 20 let ze svého hradil provoz muzea, a když oprávněně požadoval evidenci muzejního majetku – odměnou mu bylo podané trestní oznámení na tzv. tunelování muzea).

       Zprávy o jeho nehodách a dluzích jsou nepřesná líčení událostí a polopravdy. 

       Zpráva o  zneužívání náhrad (která byla v posledním týdnu vysílána na TV NOVA čtyřikrát) je lež. V českých médiích zřejmě platí ono známé - opakovaná lež se stává pravdou. Stojí za to přemýšlet, co je motivem pro okázalé porušování etiky a profesionality některých novinářů. Proč štvavá kampaň proti europoslanci Ransdorfovi sílí právě teď, těsně před volbami do Evropského parlamentu? Proč se nám snaží TV NOVA vnutit, že by M. Ransdorf neměl být dále poslancem? Čí  je to zájem?

       Jak a odkud redakce TV NOVA a mladá redaktorka Emma Smetana dostaly informace a údajné důkazy o tom, že M. Ransdorf ten den, o němž podávali divákům svoji smyšlenou zprávu, nebyl v Bruselu na konferenci? On tam totiž nejen byl, ale dokonce vystupoval. Jinými slovy nedopustil se toho, z čeho jej křivě nařkli.

       Už ani nevěřím tomu, že to vše není na něčí objednávku. A přitom nejde zdaleka o první pomluvu. Proto se ani nelze divit nepřiměřené reakci M.  Ransdorfa na provokativní otázky nizozemského novináře (který jak sám přiznal - dostal objednávku z Česka). Ono, když bude na nás uspořádán redaktory hon, soustavně budeme pod jejich palbou a nebudeme se moci bránit, taky se neudržíme. A někteří z nás udělají i víc, než jen odstrčí mikrofon redaktorovi. I když i to není zrovna správná reakce.  

       Nemusíte být komunistou ani komunisty volit, abyste uznali, že takové reportáže jsou jen snůškou nepravd a očerňování člověka.  M. Ransdorf nikdy nikoho neokradl, nikomu vědomě neublížil. Naopak je dlouhý seznam těch lidí, kterým právě on nezištně pomohl. Možná, že i mnozí z Vás na tomto seznamu jsou. Ani jeho ideoví protivníci nemohou popřít, že M. Ransdorf je velice vzdělaný člověk. V Bruselu má vysoký kredit, je uznávaným poslancem Evropského parlamentu, který rozumí věci a mluví 15 jazyky.  I v ČR je mnoho takových, kteří si jej váží právě pro to, co umí a co již udělal pro lidi.

       Za posledních deset let M. Ransdorf udělal rovněž několik chyb.  Konec konců jako každý občan, každý politik, prostě každý z nás lidi. Nezaslouží si ale tak tvrdý, nekritický soud. Co jsme to za lidi, kdyby nám mělo být jedno, když se pořádá hon na tohoto člověka? 

       Masová média mají i u nás velkou moc, kterou by však rozhodně neměly zneužívat. Bohužel – dělají to, a většinou beztrestně! Averzi vůči jeho osobě může mít kdokoliv, pokud  to tak cítí, může mít i jiný politický názor. Ale přecházet křivdu mlčením, to bychom rozhodně neměli !!

 

       Prosím Vás, kteří máte smysl pro normální lidskou slušnost a spravedlnost, pošlete to dál. Mlčení již bylo příčinou mnoha lidských utrpení. Jednou to může postihnout i nás! 

 

Helena Suchá

 

       PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc., se rozhodl bránit právní cestou. Trestní oznámení i žaloba, stejně jako důkazy o tom, že náhrady rozhodně nezneužívá, jsou přílohou.