Miloslav Ransdorf

Publikace

Existují knihy, které měnily svět. Je to třeba kniha Zdravý rozum (The Common Sense), kterou Angličan Tom Paine napsal knihu v předvečer americké revoluce. V populaci 3, 5 milionu lidí (tehdy asi nejgramotnější na světě) si jeho spis přečetlo půl milionu lidí. Vezmeme-li v úvahu podíl dětí a otroků, pak je počet čtenářů uvedené publikace ohromující. Zdravý rozum ovlivnil myšlení celého nově se rodícího amerického národa. 

Dnes se mnozí snaží lidem namluvit, že nastal konec tištěné kultury. Nevěřím tomu a naopak jsem hluboce přesvědčen o budoucnosti knihy jako prostředku sdělování a rozvíjení i kritiky myšlenek. Knihy potřebujeme, kouřovými signály (jako jsou televizní relace) se filosofický diskurs vést nedá. 

Protože věřím v budoucnost knih, píšu je. Ale zatím jsem nic takového, jako byl Painův Zdravý rozum, nevydal. 

25.01.2017 - 19:59

Vznikla knihovna Miloslava Ransdorfa

Knihovna a vzdělávací centrum Miloslava Ransdorfa
1