Miloslav Ransdorf

Proč se ztrácejí osobní práva?

                 Před časem jsem jednomu čtenáři Parlamentních listů odpovídal na dotaz o americkém zákonu PATRIOT Act, který výrazně zasahuje do osobních práv Američanů. Odpověděl jsem jen zběžně s tím, že obšírněji odpovím později. A zapomněl jsem na to. Dnes se tedy s omluvou k tématu vracím:  

                 Po útocích 11. září 2001 přišel ve Sněmovně reprezentantů republikán Jim Sensenbrenner s projektem PATRIOT Act pod číslem H. R. 5162. Text byl schválen 24.10. 2001 ve Sněmovně reprezentantů poměrem 357 ku 66 a další den zákon prošel v Senátu poměrem 98 ku 1. Marně si lámu hlavu, jak důkladně stačili senátoři za čtyřiadvacet hodin prostudovat zákon, který se skládá z 10 oddílů a čítá 342 stran.

                Název PATRIOT Act (Vlastenecký zákon) je ve skutečnosti zjednodušující zkratka. Původní název zněl Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001 (Poskytnutí náležitých nástrojů požadovaných pro překazení a zabránění teroristického aktu z roku 2001). Při projednávání zákona přibyla ještě zkratka USA (Uniting and Strengthening America, tedy Sjednocení a posílení Ameriky). Věc projednal 107. kongres Spojených států s účinností od 26. října 2001. Proč jsem si na tento obsáhlý zákon vzpomněl? Protože byl opět, už potřetí, prolongován.  

             Přijetím rozsáhlého a komplikovaného zákona PATRIOT Act získaly úřady možnost odposlouchávat telefony, sledovat elektronickou poštu, finanční záznamy, obchodní dokumentaci, pozorovat, jak kdo užívá internet, co si kdo čte a půjčuje v knihovnách, provádět domovní prohlídky, konfiskovat majetek občanů i institucí, uvěznit preventivně imigranty, špehovat každého Američana i cizince, a to BEZ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ. Pro usnadnění práce policie a služeb proti teroristům měla být a už je vytvořená gigantická databáze DNA občanů (kdo by odmítnul poskytnout příslušný vzorek, dostane pokutu až 200 000 USD nebo bude potrestán vězením v trvání jednoho roku). Podniky, které nebudou respektovat dohodu s klienty o důvěrnosti informací a své klienty oznámí policii, dostanou v případném soudním sporu s klientem imunitu. Atakdále atakdále. Všechny body tohoto zákona nelze postihnout v novinovém článku, ale zájemci si je jistě prostudují na internetu.

               Zákon PATRIOT Act měl vypršet v roce 2011, jenže Obama 26. 5. 2011 prolongoval tři jeho klíčová opatření. Týkaly se odposlechů, obchodních záznamů a sledování „osamělých vlků“ (potenciálních záškodníků, kteří se nedali přiřadit k žádné teroristické organizaci). 

              Kvůli chybějícím souhlasu kongresu měla platnost části PATRIOT Actu skončit 1. 6. 2015. Jenže tím, že prošel USA Freedom Act ( 2. 6. 2015), byly klíčové partie zákona obnoveny a prodlouženy do roku 2019. Aspoň že prošel pozměňovací návrh týkající se NSA (National Security Agency špiclovala i spojence včetně Angely Merkel). NSA díky tomuto pozměňovacímu zákonu už nesmí shromažďovat plošně data z telefonních rozhovorů. Data schraňují komunikační společnosti a NSA od nich může získat informace, týkající se cílených osob, jen na základě rozhodnutí Federálního soudu.

              Samozřejmě byla podána řada žalob. V soudních rozhodnutích zaznělo, že nároky zákona PATRIOT Act jsou neústavní a že protiřečí zejména Čtvrtému ústavnímu dodatku z Bill of Rights. I takové jsou dnešní Spojené státy.  

        Jaký je rozdíl v přístupu Bushe a Obamy k PATRIOT Act? Vůbec žádný. Když se blížilo datum, kdy měla uplynout platnost klíčových ustanovení PATRIOT Act, prezidentův tým i američtí zákonodárci hekticky pracovali na jejich opětovném prodloužení. Obama tlačil  2. 6. 2015 na Senát, aby podstatně neměnil text, který prošel ve Sněmovně reprezentantů. Kde je, pane prezidente, ta vaše změna, které můžeme věřit? 

        A proč o tom všem píšu? Inu proto, že USA nás v mnoha věcech předbíhá. Myslím si a obávám se, že manipulace s uměle vyvolanou vlnou uprchlíků bude záminkou pro útok na občanská a lidská práva v Evropské unii. Lidé jsou právem vyděšeni a jejich nejistota a pocit ohrožení se může stát spouštěcím mechanismem.   

        Německý autor Thomas Darnstädt nedávno napsal zajímavou knihu o tom, jak teror a strach o vlastní bezpečnost povedou ke konci našich svobod, jak bezpečnostní rizika prorazí rámec práva a právního státu. Název jeho práce Der globale Polizeistaat (Globální policejní stát) nezní moc povzbudivě.

        Ti, kteří vládnou, budou chtít využít uprchlické krize ke špiclování a kontrolování celé společnosti. Stejně tak se řecká krize a krize eurozóny mohou stát záminkou k útokům na sociální stát. Evropská unie se pyšní tím, že je prostorem práv a svobod. Jenže jak dlouho ještě…  

       Možná, že text evropské verze PATRIOT Act je už hotový. Nemáme začít brát futuristický film V jako Vendeta jako studijní materiál pro naše budoucí osudy?

P.S. O prodloužení zákona oficiální česká média, s výjimkou jedné zprávy na ČT24, vůbec neinformovala.  

4.8.2015

comments powered by Disqus