Miloslav Ransdorf

Prožírání budoucnosti

        Ve státech Evropské unie je postiženo chudobou a sociálním vyloučením 122,6 milionů lidí (sdělení Eurostatu z roku 2013). 24,5% celé populace. Každý čtvrtý! To je alarmující informace. K řešení problematiky chudých a sociálně vyloučených Evropanů je nezbytné navýšit finanční prostředky. Evropská komise finanční prostředky opravdu navyšuje. Jenže ne pro vlastní lidi, ne pro Evropany.

        Včera ráno, ve středu 30. 9., představila komisařka Kristalina Georgieva na schůzi rozpočtového výboru EP následující chystané opatření: finanční prostředky na uprchlíky vzrostou v rozpočtových rocích 2015 a 2016 VÍCE NEŽ DVOJNÁSOBNĚ. Jde o navýšení z 4,5 miliardy eur na 9,2 miliardy eur, tedy o 4,7 miliard eur, a to v obou rozpočtových rocích.

        Konkrétně to znamená 1,2 miliardy eur na takzvanou realokaci asi 150 000 takzvaných uprchlíků v členských zemích EU. Další miliarda eur bude určena na vnější akce. 700 milionů eur půjde na prosazení vnitřních opatření pro zajištění hranic EU. Jedna miliarda půjde na pomoc komisariátu OSN pro uprchlíky a pro Světový potravinový program. Poslední 1,8 miliardy eur přistane do fondu EU pro Afriku v rámci Evropského rozvojového programu. Suma sumárum 4,7 miliardy eur. Pozměňovací návrhy a podrobnější informace budou k dispozici v polovině října.

        Odkud se ty miliardy eur vzaly? Z nebe nespadly. Tyto peníze se berou a škrtají z programů na podporu evropské vědy, evropského výzkumu, na inovace, na podporu podnikání (Horizon 2020). Evropská unie ve spojení s uprchlíky projídá naši budoucnost.

        Komisařka Georgieva se rozplývala, jak nejen Evropa, ale přímo celý svět, je dobře vybaven na podobné mnohostranné krizové situace. Z jejích úst zazněla plamenná slova, že musíme humanitárním krizím předcházet a že musíme podporovat těžkou cestu k míru. Svět podle ní nebyl nikdy tak velkorysý jako nyní. Nechci být ironický, ale napadlo mě, kdy naposledy bulharská paní komisařka navštívila svou vlast, bezkonkurenčně nejchudší zemi EU. O nutnosti pomoci Bulharsku jsem od ní nikdy neslyšel ani slovo.

        Brzy prý dojde ke změnám v legislativě EU. Konečně se chystá jasná definice, jaký je rozdíl mezi uprchlíky a ekonomickými migranty, a budou zřetelně určeny i podmínky k návratu do jejich rodné země. Definitivně má být také vymezena ochrana vnějších hranic EU. V plánu má být i cílená pomoc Frontexu(finanční a materiální krytí ochrany schengenských hranic), EASO (European Asylum Support Office) a konečně také Europolu, kde jsem kdysi byl na návštěvě a mohu dosvědčit, že v něm pracují špičkoví, ale nedocenění profesionálové. 

        Zatímco se v EU jedná, dohaduje a rokuje (i kecá a žvaní), v řadě středisek pro uprchlíky dochází ke krvavým řežím a vysloveným kriminálním činům. S tím ostře kontrastují snahy určitých eurobyrokratů učinit z kritiky islámu trestný čin (!). Tím by dostali zapravdu muslimští duchovní, kteří vynesli fatwu proti Salmanu Rushdiemu. Doufám, že podobná eurozhovadilost nemůže projít. 

1. 10. 2015

 

 

comments powered by Disqus