Miloslav Ransdorf

Řecké referendum

         Právě skončené referendum v Řecku, v němž se občané tohoto jedenáctimilionového státu měli vyjádřit k podmínkám mezinárodních věřitelů, skončilo podle mého očekávání. Řekové více než 3/5 většinou řekli jasné OCHI. 

        Týdny před referendem probíhala v evropských médiích štvavá kampaň, přestože řecká ekonomika představuje jen 2% HDP EU jako celku. Joseph Stiglitz ve svém článku v listu The Guardian doložil, že nejde v tomto konfliktu o peníze a ekonomiku, ale o politickou kontrolu a o moc, o popření demokratických principů. 

        Rozpočtové škrty se ukázaly jako neproduktivní. Řecká ekonomika se od začátku krize smrskávala a HDP klesl o 25%. Renomovaná finanční instituce Wall Streetu Goldman Sachs, jeden z hráčů v této krizi, analyzovala dopady škrtů na ekonomický vývoj země. I když se nejedná o žádnou humanitární organizaci, došla k názoru, že škrty, přesahují- li 2% HDP, nevedou k ekonomické stabilizaci, ale naopak ke zvýšení dluhů. To je ostatně názor, který v době velké krize v 30. letech prosazoval známý ekonom John Maynard Keynes. Přestože toto poznání je staré víc než 80 let, politikové se nepoučili, nebo toto řešení možná ani neznají.  Výsledek referenda snad politiky přesvědčí, aby zasedli znovu k jednacímu stolu a hledali nikoli trest, ale řešení. 

        Nabízí se srovnání s Portugalskem, které nedávno vystoupilo ze záchranného programu EU a začalo vyrábět a vyvážet (záchranný program byl stejný jako v Řecku- nedával žádné šance výrobě a exportu, spočíval pouze ve škrtech).  Ale mezi Řeckem a Portugalskem je jeden podstatný rozdíl. Portugalsko má přece jenom o něco vyšší podíl průmyslu a zemědělství na HDP, a proto má co vyvážet. Řecko, tlačené věřiteli dolů, tuto možnost zatím nemá.

        V dávných dobách SSSR se ministru zahraničních věcí Andreji Gromykovi říkalo "mister nět". Toto přízvisko by si dnes zasloužil německý ministr financí Wolfgang Schäuble, který na řecké návrhy řešení opakovaně říká nein a dogmaticky trvá na dodržování požadavků mezinárodních věřitelů. Je docela zábavné pozorovat po mnoha letech stejně zarputilý charakter.

5.7 .2015

comments powered by Disqus