Miloslav Ransdorf

Cizinci

Dobrý den, ČR je vstřícná vůči cizincům z kteréhokoliv světadílu,nově mohou volit v místních volbách nebo zakládat odbory.Oznámila to 17.7. 2015 Rada Evropy.Stačí pobyt minimálně 5 let.Úmluvu nepodepsaly zdaleka všechny státy. Proč Česko? Nic jsem nezaznamenala v médiích, novinách ,zajímalo by mi jak to je - děkuji za odpověď.Slonkova

Dobrý den, paní Slonková, to, co se stalo, je příkladem nepoctivého jednání ze strany vlády. Taková věc zasahuje do našeho společenského zřízení a lidé by si to v referendu měli rozhodnout sami. Protože by výsledek hlasování pravděpodobně nebyl v souladu s vládním názorem a jejími potřebami, obešli nás. Na tomto příkladu je vidět, jak důležité je zakotvit instituty přímé a polopřímé demokracie.

comments powered by Disqus