Miloslav Ransdorf

Co si myslite o verohodnosti OSN ?

httpp://blog.unwatch.org/index.php/2015/09/20/saudi-arabia-wins-bid-to-behead-of-un-human-rights-council-panel/

Je jeste OSN verohodnou instituci ? Janda V.

Dobrý den, pane Jando, OSN je třeba posílit a a trvat na tom, že se role OSN a s ním spojeného mezinárodního práva musí klást na první místo. Za George Bushe mladšího přicházely z americké strany opakované snahy mezinárodní právo podkopat, protože je prý zastaralé a nepružné. OSN má problémy, jenže jiná  a lepší organizace není. I snahy o reformu Rady bezpečnosti narážejí na potíže, zájemců je příliš mnoho. Ale to vše je námět aspoň na speciální článek. Obhajobou OSN a mezinárodního práva je publikace Svět zleva, kterou jsem napsal se Stanislavem Sujou a vydal v Ottově nakladatelství. 

comments powered by Disqus