Miloslav Ransdorf

Dotaz na názor

Kdo nectí zájmy občanů vlastní země, není hoden jí vládnout, a můj dotaz zní, také jsi to myslíte? vlk severu

Ano, souhlasím. V zásadě platí, že hlas lidu je hlas Boží. Tedy, vlády by měly respektovat převládající názor populace. Koneckonců je zakotveno i v Ústavě ČR, že zdrojem veškeré státní moci je lid. Samozřejmě pokud tím nejde proti mezinárodním paktům o lidských a občanských právech. Například kdyby byl většinový názor antisemitský a podporoval by holokaust, v takovém případě by měla normální vláda klást odpor většinovému mínění. Ale takzvaní uprchlíci takový případ nejsou. Každý má sice právo požádat o azyl, ale to neznamená, že má automatické právo ho dostat. Poskytnutí azylu je privilegium, výsada, nikoli povinnost. Není na něj nárok. To občané správně cítí a logicky jsou na Evropskou komisi i na českou vládu naštvaní. 

comments powered by Disqus