Miloslav Ransdorf

Evropa hodila ženy přes palubu?

Dobrý den. Evropa ( EU) jak se zdá hodila ženy zcela přes palubu v další rovině. Podporou migrace z oblastí a komunit , mezi nimiž je jak na náboženském základě, tak na základě zvyklostí, běžné násilí na ženách (od bití přes znásilňování až po obřízky) vystavuje evropské ženy ( a dívky) tomuto nebezpečí. To ani nezmiňuji toleranci těchto násilných prtaktik v imigrantských komunitách,z pohledu evropského práva běžně praktikovanou pedofilii a aplikaci šárii která se stále víc šíří v Evropě jako paralelní právo. O běžné kriminalitě, pro kterou jsou ženy snadnější obětí nemluvím.To nikomu v nejvyšších kruzích a v Bruselu nevadí a nebude vadit, že ženy a dívky se stanou lovnou zvěří a obětmi "rozverností " imigrantů? To už Evropa a Brusel považuje ženy za zbytečný materiál? křišťálová koule

Dobrý den, EU má řadu programů, které jsou věnovány skutečné rovnoprávnosti žen. Jedná se o podporu zaměstnanosti, úsilí o rovné platy, podpora dostupnosti vzdělání, celý komplex tzv. genderových otázek včetně kvót v řídících funkcích. Muslimská komunita v Evropě je tím vším nedotčena. Evropské politické špičky se kupodivu tváří, že toto nebezpečí nevidí. Opakovaně jsem poukazoval na to, že v muslimském prostředí je násilí na ženách a jejich diskriminace běžnou věcí, a uvedl jsem fakt, že se každý rok na území EU stanou tři tisíce vražd žen kvůli odmítnutí vynuceného sňatku. Říkají tomu vraždy ze cti (šaraf). Mezi oficiální politikou EU a plíživým pronikáním islámu do Evropy je konflikt. Je evidentní, že evropská civilizace a islám jsou naprosto neslučitelné. Výjimečně souhlasím s časopisem Reflex, který na titulní straně zveřejnil fotografii Merkel a Obamy s komentářem, že tito dva potápějí Evropu. Na jednání ministrů vnitra prohlásil ministr Chovanec, že každé schválení kvót je pozvánkou pro další imigranty. Ministři České republiky, Slovenska a Maďarska hlasovali proti kvótám, ale jejich západoevropští kolegové se předvedli jako zbabělci. Například britská ministryně Theresa May vystupovala ostře proti kvótám a konkrétně hovořila i o věcech, které zmiňujete, ale nakonec hlasovala nelogicky pro kvóty.

comments powered by Disqus