Miloslav Ransdorf

Islamisté

Kam myslíte, že povedou boje, které mezi sebou vedou už jednotlivé skupiny radikálů? Mě napadají dva scénáře. Jeden, který je lepší pro nás – pobijou se navzájem. Horší, těm největším radikálům tím stoupne sebevědomí a bůh nás pak ochraňuj, protože ochrana států a mezinárodních organizací selhává. Jako příklad za všechno lez uvést řešení uprchlické krize. žabkaa

Je třeba se mít na pozoru, ale islamisté tvoří jen zlomek populace Blízkého Východu. Je nutno diferencovat a hledat spojence. Budovat všude v těchto zemích občanskou  společnost. A neuchýlit se k tomu, co od nás islamisté očekávají. Žádná zkratkovitá a ukvapená řešení. Odkazuji v této souvislosti na svůj článek Evropa a islám .  http://www.parlamentnilisty.cz/profily/PhDr-Miloslav-Ransdorf-CSc-3263/clanek/Evropa-a-islam-41280

comments powered by Disqus