Miloslav Ransdorf

Jan Hus

Vážený pane poslanče, rád bych znal Váš názor na postoj katolíků k Janu Husovi. Myslíte že ho pořád považují za kacíře a tak trochu jim mistr Jan Hus hne žlutí při jeho nynějším významném výročí. Vernarec

        Dobrý den, děkuji Vám za dotaz. Pokud chcete znát oficiální postoj katolické církve k Mistru Janu Husovi, bylo by nejlépe, kdybyste se obrátil na Českou biskupskou konferenci jako na představitele českých katolíků. Můj názor je ten, že Mistr Jan Hus stále představuje pro římskokatolickou církev závažný problém. Ne že by církev před ním neupalovala, ne že by před ním nestíhala kacíře. Připomínám, že před husitskou revolucí byly v tehdejší západní a střední Evropě dvě oblasti, kde probíhal největší inkviziční teror- Languedoc a Čechy. Německý badatel Alexander Patschowsky vydal zachovalé fragmenty inkvizičních protokolů z Čech z doby Jana Lucemburského a Karla IV. Valdenští, kteří do Čech přišli z německy mluvících oblastí, byli pronásledováni tak, že páni z Hradce proti nim vedli skutečnou křížovou výpravu. Je zajímavé, že místa k usídlení těchto valdenských pokrývala také táborsko.

        Čechy byly v oblasti západního křesťanstva první zemí, kde protifeudální revoluce porazila inkvizici a valdenští mohli vyjít z podzemí na svobodu. Profesor Amedeo Molnár mluvil o táborsko- valdenské internacionále.  Není náhodou, že dnešní obhájci inkvizice, jako např. Radomír Malý, na Husa útočí, protože důsledkem Husova vystoupení byla porážka inkvizice. V Chebském soudci ( iudex compactatus in Egra) byla církev poprvé donucena uznat něco vyššího nad sebou- tj. zákon Kristův.

        I když se římskokatolická církev snaží ve vyjádřeních dvou papežů- Jana Pavla II. a Františka- dát postoji církve lepší fazónu tím, že uznávají Husovu mravní opravdovost a litují jeho kruté smrti, na podstatě věci se z hlediska postoje církve jako celku nic nemění. Hus nebyl rehabilitován a nerozšířil armádu svatých, která čítá víc než 20 000 mužů a žen. Ani nerozšířil armádu blahořečených, kterých je víc než 200 000. Církev argumentuje  mj. tím, že akta kostnického koncilu se nezachovala v úplnosti. Jako by to pro podstatu celé věci mělo nějaký význam. 

comments powered by Disqus