Miloslav Ransdorf

K Janu Husovi

Dobrý den, přečetl jsem si na PL váš příspěvek na konferenci o Mistru Janu Husovi, a taky diskusi pod ním- pokud se ty výplody vůbec dají nazvat diskusí. Jeden z diskutujících napsal: "plácá ne zcela podložené plácaniny. A stačilo by jediné - uvědomit si, že součástí Nového zákona jsou Evangelia, Apoštolář a Zjevení svatého apoštola Jana. V apoštoláři lze vyhledat První list svatého apoštola Pavla Timothejovi a řádně text prostudovat". Můžete to okomentovat? Děkuji. sklípek

Dobrý den, nad intelektuální úrovní některých diskutujících lze  jen žasnout. Samozřejmě jsem studoval bibli a Nový zákon zejména. Musil jsem a musím biblické texty znát, protože jsem roky přednášel antickou a středověkou filosofii a religionistiku na FFUK. Napsal jsem knihu o středověké filosofii, která čeká na vydání, a vydal jsem i knihu Hledali spravedlivější svět I (Od Luthera po Jeffersona), Panok Knight, Praha 2000, která obsahuje výklad o různých směrech reformace, počínaje Lutherem. Na této knize jsem pracoval 25 let, studoval staré tisky i literaturu v Lipsku, Berlíně, v Halle, ve Varšavě, v Leningradě i v dalších místech Evropy. Mám jednu z největších soukromých knihoven o všech těchto otázkách, včetně komentářů k biblickým textům. Tazatel možná tuší, že Luther svou samostatnou dráhu theologického myslitele zahájil výkladem Pavlova listu Římanům (německy se tento text nazývá Roemerbrief); v moderní evangelické theologii se tímto textem obšírně zabýval Karl Barth, který zahájil cestu tzv. dialektické theologie. O Barthovi a moderní evangelické  theologii jsem psal také (viz i moje Nové čtení Marxe II, Euroverlag, Kavka, Plzeň 2012). Už delší dobu chystám větší text o prorocích (kteří představují v dějinách první velké lidové hnutí) a o Ježíšovi. Zatím se ovšem na toto téma necítím úplně zralý a jen sbírám inspiraci a podklady. 

comments powered by Disqus