Miloslav Ransdorf

Neodpověděl jste na můj dotaz

Naprosto rozumím tomu, že sebe chcete odvést pozornost jinam. Ale mě zajímalo pouze to, jak jste mohl být tak lehkovážný? I v televizi o vás říkali, že jste inteligentní, tak jak je to možné? Trochu to ve mě evokuje myšlenku, že jste moc vše moc dobře věděl, ale všichni víme, že na tom finančně nejste dobře.... Žánlík

Viděl jsem dokumenty, které dosud pokládám za pravé. To je vše. Lehkovážný bych byl, kdybych tuto informační oporu neměl, a přesto tam jel. Fakta jsem si ověřil, jen jsem nevěděl, že účet není komerční, ale takzvaný privátní. Ten má speficika a ostře se liší od praxe v zemích EU. Majitel účtu se bez určitých náležitostí nemusí ke svým penězům vůbec dostat, banka tyto prostředky pokládá za své asstes (aktiva) a nikde je v bilanci neuvádí. Žádám, aby banka zveřejnila kamerové záznamy, aby bylo jasné, co jsem vlastně na místě dělal. 

comments powered by Disqus