Miloslav Ransdorf

Obnova hraničních přechodů?

Vážený pane poslanče.Jaký je Váš názor na možnost eventuelní obnovy pohraniční stráže?Nezdá se to, jako nejsnažší řešení vznikajícího problému zvaného muslimizace.?Nemluvíc o aspektech, jež mají dopad i do sféry občanské..Děkuji Juan G.Zoe

Dobrý den, zřízení pohraniční stráže není na pořadu dne. V současné době mají všechny země schengenského prostoru strukturu mobilních celníků. Tito celníci operují po celém území státu a jsou zmocněni ke kontrole.

Pokud jde o uprchlíky, lze postupovat podle článku 78 Smlouvy o fungování EU. K jeho uplatnění by mohlo dojít na základě návrhu Evropské rady po dohodě s EP. Zatím k jeho použití nedošlo a usnesení EP nemá žádnou právní závaznost (v případě čl. 78 by šlo o Itálii a Řecko, ne o země střední a severní Evropy).  

V evropské legislativě je díra a Evropská unie se stala zajatcem své doktríny lidských práv. Je nesmyslné držet se zásady, že každý imigrant je legální. Není. Na úrovni evropské legislativy řešení neexistuje, na úrovni legislativy jednotlivých členských zemi ano. Je v kompetenci zemí, které mají problémy s nelegálními přistěhovalci, aby na základě readmisních dohod vracely ilegální migranty zpět. 

comments powered by Disqus