Miloslav Ransdorf

Opět demagogický TIBET

Blíží se zase vyvěšování vlajek Tibetu. Rád bych pane poslanče znal Váš názor na povstání v r. 1959 proti Číně. V čem spočívalo. Dosud to vlastně nikdo neřekl. Tibeťané vyhnali miliony Číňanů, nebo jen symbolicky obsadili radnici (kterou tam stejně asi neměli) a vyvěsili svou vlajku a pak se šli modlit do kláštera, samozřejmě v hlavním městě Lhase. V článku paní cestovatelky Radky Tkáčikové se mluví o hladomoru, kde zemřelo v důsledku potlačení tibetského povstání až milión lidí. Jak to bylo s tím hladomorem, můžete se k tomu vyjádřit. Údajně Číňané prováděli po roce 1951 necitlivou zemědělskou politiku. proti komu vlastně. Nábožensko -feudálně -otrokářský režim byl stavěn na tom, že na něj pracovali rolníci, jenž museli odvádět pachtovné 60-70%. (Kláštery vlastnily více než 2/3 zemědělské půdy). Průmysl neexistoval. Píše se, že 13. dalajláma chtěl změnit tento režim. To je jako obrátit tok řeky do kopce. Povstání Tibeťanů samozřejmě podporovaly USA. Můžete taktéž k tomu něco říci? Vernarec

V Tibetu jsem byl v roce 2001 a tvrdím, že bez cizí pomoci, zejména finanční, nemůže Tibet adaptaci na podmínky 21. století zvládnout. O povstání z roku 1959 nevím mnoho. Vím ale, že názory dalajlámy se výrazně změnily. Zdůrazňuje, že mu nejde o odtržení, ale o autonomii (má na mysli současný autonomní Tibet, nikoli původní Tibet ve starých historických hranicích) a opakovaně vyjadřuje svůj obdiv k Marxovi. Tibet byl do jisté míry i obětí napjatých vztahů mezi Čínou a Indií. Ve hře byl samozřejmě i vliv USA. V Tibetu je tvrdé klima, já tam byl v červenci a a procento kyslíku oproti vnitrozemí činilo 60%, v zimě tam jsou tvrdé mrazy, běžně mínus 40 stupňů. To, že v této zemi funguje nějaké zemědělství, je zázrak (Lhasa leží přes 3600 metrů nad mořem, hory kolem ní mají 5 až 6 tisíc metrů). Co říkáte o vlivu klášterů, je naprostá pravda. 

comments powered by Disqus