Miloslav Ransdorf

Pane Ranzdorf, mohl by jste mi vysvětlit

z jakého důvodu by měl pan prezident Zemanl ve svém projevu při vyznamenáních říci, že otec zavražděného studenta, který medaili přebíral, je komunista? Co je na tom tak podstatné, že je otec straník. Vyznamenán byl in memoriam jeho syn, nikoli On. občan x

Nic takového jsem ani nenapsal, ani neřekl, a jestli máte pocit, že ano, tak mi to v textu ukažte. http://www.parlamentnilisty.cz/profily/PhDr-Miloslav-Ransdorf-CSc-3263/clanek/Dar-odvahy-64917. Se svou žádostí o vysvětlení se obraťte na autora tvrzení, redaktora Parlamentních listů Radima Panenku. 

comments powered by Disqus