Miloslav Ransdorf

Řecko

Stačí, když se vyjádříte stručně a jasně. Jste pro odchod Řecka z eurozóny? Na kolik je to podle Vás pravděpodobné? Co by to pro eurozónu znamenalo? A mělo, krom zvýšení averze vůči Euru, nějaký dopad i na nás jako občany Česka, když Euro nemáme? Děkuji. Táborský

         Dobrý den, pane Táborský, podle mne se v poslední chvíli nějaký shnilý kompromis najde, hrozil by otřes eurozóny a NATO. Umíte si představit ty statisíce lidí v řeckých ulicích? Ohrozilo by to nejen EU, ale i NATO, takže pro shnilý kompromis budou i Američané. Ale skutečné řešení problémů to nebude: tím by měla být změna struktura řecké ekonomiky (zatím je podíl průmyslu a zemědělství na HDP jen 19%) a investice do lidského kapitálu, do kvalifikace lidí. A také do infrastruktury, která je strašně zanedbaná.

        Pro odchod Řecka z eurozóny nejsem a ono to právně dost dobře ani nejde, Řecko by muselo vystoupit z EU.  Je to ale problém i proto, že bez devalvace národní měny nemohou obnovit rovnováhu. Ale Řecko už nemá drachmu, musí se tedy najít jiné řešení.  Jenže ani Syriza, ani EU nemají žádný skutečný plán takového řešení.

        Kolik by to stálo, nevím, četl jsem různé kalkulace. Podle mne ani jedna není spolehlivá. Ta největší škoda je ztráta důvěry v EU a v euro.

        ČR se věc dotkne, ačkoli v eurozóně není. Asi 80% našeho HDP je spojeno tak či onak s exportem a ten směřuje z valné části do zemí eurozóny. Hraje tu roli i silná vazba na německou ekonomiku (bchod s Německem je 23% našeho HDP). I když nejsme v eurozóně, je vazba na euro v české ekonomice mnohem větší než v případě Řecka. 

comments powered by Disqus