Miloslav Ransdorf

Smrt zapadu Kniha Patrik J. Buchanan

V knize popsal příčiny smrti zapadu :
1) invaze přistěhovalectví ze 3. sveta
2)hrozby multikulturismu
3) ztráta evropských hodnot
4) vzestup sociálního superstatu
Co si o tom myslíte???Je EU všeho příčinou ??? vikturek99

Buchananova kniha patří mezi takzvaná sebezničující proroctví, Žádná smrt Západu nehrozí, alespoň v současnosti ne. Ale krize tu je. Přistěhovalectví z třetího světa je nebezpečí, s kterým ale kapitálové špičky manipulují a účelově ho využívají jako klacku na domácí pracující. Multikulturalismus a iluze s ním spojené jsou hrozbou, stejně jako ztráta identity. Žádná společnost neobstojí bez ideového, kulturního, hodnotového  kapitálu (o tom psal zajímavě Pierre Bourdieu). Rozklad hodnotového kapitálu je začátkem rozkladu společnosti jako celku, protože hodnotový kapitál je svorníkem celé společenské struktury (srv. knihu Horsta Bredekampa Kunst als Medium sozialer Kaempfe; autor patřil do okruhu frankfurtské školy). Dlouhodobě se věnuji myšlence znovuvymyšlení Evropy a Západu, obnovy průkopnického ducha (pioneering spirit) Evropy. Takže i to je problém, kterého se Buchanan právem dotýká, ale vidí ho jinak než já. Pro mne je klíčovou evropskou hodnotou lidská a občanská důstojnost, a k ní patří sociální stát. Buchanan se mýlí, když v sociálním státu vidí hrozbu. Právě ty státy, které investují do sociálního státu a do lidského kapitálu (jako severské země Evropy), vzdorují krizi nejlépe. A dávají přitom kolem 30% HDP na sociální stát (tedy skoro dvojnásobek úrovně oproti USA). Na dynamice jim to nic neubírá. Nejméně na sociální stát dává Jižní Korea (5,7% do bylo v době krize) a pro ekonomickou dynamiku to žádný přínos neznamenalo, vedlo to jen k deformacím sociální a profesní struktury. EU potřebuje institucionální reformu,ale příčinou krize Západu není. Kdo chce mluvit o krizi, musí mluvit o kapitalismu. 

comments powered by Disqus