Miloslav Ransdorf

Sympatizující

Nechci se Vás na nic zeptat. Považuji Vás za čestného člověka, proto věřím Vašemu vysvětlení a vězte, že jsem také byla znechucena tím, jakým způsobem tuto kauzu šířila zdejší média, ale také postojem Vašich nejbližších "soudruhů". Už delší dobu přemýšlím o tom, že po 40 letech opustím řady členů KSČM, protože mě netěší dělat užitečného idiota tzv. politickým živnostníkům, kteří úplně zapomněli, jaká role jim přísluší. Přeji Vám, abyste našel dostatek sil ke své obhajobě a očistil svoje jméno. VK

Dobrý den, řadoví straníci a funkcionáři rentiéři nejsou totéž. Během mnohaletého putování republikou křížem krážem jsem poznal řadu úžasných lidí, kteří mne obohatili, pokud jde o chápání zákrut života. Jsem jim za to vděčný. Stranickými živnostníky se rozhodit nedám a ani Vy byste neměla. A děkuji Vám za podporu. 

comments powered by Disqus