Miloslav Ransdorf

Uprchlíci

Pane Ransdorfe,možná je můj pohled na uprchlíky hodně jednoduchý,ale já se na to dívám asi takto: Kolik gastarbeiterů se podílelo po druhé světové válce na znovu vybudování Německa?Kolik dělníků z Afriky a bůhví odkud si pozvali Francouzi? Vždyť tito lidé také svými silami pomáhali obnovovat Evropu po druhé svět.válce! A jak se k nim ta Evropa chová? Nová vlast je nepřijala /jenom když je potřebovala jako levnou pracovní sílu/.A do jejich starých vlastí posílá ta západní vyspělá civilizace bombardéry a drony,které vraždí hlavně civilní obyvatelstvo.Ta západní vyspělá civilizace totiž neumí nic jiného.A tak si přišli prostě kousek té vyspělé Evropy ,na jejímž budování se jejich předkové podíleli v nemalé míře,vzít. A možná na to mají i právo.Proč chtějí všichni do Anglie,do Německa atd.?Tady v České kolonii jich moc zůstat nechce. Alena Klečková

Žádní gastarbeitři se na poválečném znovuvybudování Evropy nepodíleli. Přišli už do Západní Evropy znovuvybudované a prosperující. Fungovali hlavně jako klacek na domácí dělnickou třídu, protože poskytovali levnější pracovní sílu, ale jejich skutečný ekonomický přínos byl minimální. Jiná věc jsou třeba Indové v USA v oblasti softwaru nebo finančnictví. Zajímavé je to, že se do USA i do některých evropských zemí vrací v poslední době zpracovatelský průmysl. Nízkonákladové země sice poskytnou levnou pracovní sílu, ale infrastruktura je mizerná a kvalita pracovní síly také. Pro tento žádoucí obrat nepřinášejí takzvaní uprchlíci zhola nic, jen nemalé náklady. Kdysi tvrdila Indíra Gándhí, že rozvojové země mají právo na přebytky bohatých. Trvalo dlouho, než si některé rozvojové země uvědomily, že se mohou rozvíjet samy. Za premiéra Singha se touto cestou vydala i Indie. 

comments powered by Disqus