Miloslav Ransdorf

Varovani proroctvi Nostradama stret kultur 2015-2016

Varování proroctví Nostrada střet kultur 2015 - 2016

http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/zajimavosti/nostradamova-proroctvi.html

Plní se to,že? Takže žádné muslimy...???

ostradamovy texty jsou napsány tak, že je lze uplatnit na různé doby. Ale teze o střetu kultur (Huntington) byla široce diskutována. Autor mluvil o krvavých hranicích islámu, když vypočetl konflikty, které probíhají na hranicích území obývaných muslimy. Jenže tyto konflikty jsou dnes i uvnitř muslimské zóny. Za tím vším jsou obratní manipulátoři. Muslimské společnosti mají zatím málo předpokladů pro demokracii a právní stát. Byl jsem v minulosti dvakrát v Sýrii. Háfiz Al-Asad nebyl žádný demokrat (v zemi byl od roku 1963 výjimečný stav), ale dokázal zajistil stabilitu, která v této neklidné zóně vydržela třicet let. To je doklad jeho nesmírné obratnosti a toho, že pro Sýrii udělal mnoho dobrého. A co udělali Američané a jejich spojenci? Všude uvedli do chodu chaos. V něm se obyčejným lidem špatně žije. 

comments powered by Disqus