Miloslav Ransdorf

Vývoj KSČM

Dobrý den. Rád bych se zeptal na to, kam míří KSČM? V nějakém rozhovoru už nevím od koho jsem četl, že předlistopadová KSČ a nynější KSČM nemá nic společného. Ale KSČM chodí každoročně na hrob vraha Klementa Gotwalda . Prosím o zodpovězení mé otázky. Děkuji mockrát za vaši odpověď. Jan Skopalík

Dobrý den, pane Skopalíku, pokud jde o poměr KSČM a předlistopadovou KSČ, dalo by se mluvit o kontinuitě cílů ( sociálně spravedlivá a solidární společnost) a diskontuitě metod ( odmítnutí účelového využívání práva, monopolu moci a diktatury). Dnešní KSČM usiluje o co nejširší koncepci demokracie, dalo by se hovořit o demokracii všedního dne, o takové demokracii, která bude životním způsobem pro občany. Důraz na samosprávu neznamená rezignovat na kvalitní zastupitelskou demokracii. O tom, kam míří KSČM, se v současné době vede diskuse. Je doba před sjezdem, který proběhne v květnu příštího roku. Současná situace je charakterizovaná rozpačitým přešlapováním na místě. Pokud jde o Klementa Gottwalda, byl rozpornou osobností, v níž se zrcadlily rozpory doby, ve které žil. Měl nesporný politický talent a jeho obratné manévrování v letech 1944- 1948 vedlo k vítězství komunistů ve volbách 1946 i v Únoru 1948. Jeho koncepce specifické cesty Československa k socialismu, k níž měl původně souhlas Moskvy, byla nakonec potlačena a po podzimní návštěvě Moskvy v roce 1949 provedl Gottwald jakousi formu sebekritiky. Československo bylo donuceno opustit svou verzi plánované ekonomiky, která počítala s tržními strukturami ( systém PSH). Gottwald také dlouhou dobu kladl odpor vlně politických procesů, ale nakonec kapituloval pod hrozbou, že do „ mlýnku na maso“ spadne i on sám. Gottwald skončil jako zlomená, poražená osobnost. O tomto tématu dokončuji knihu Ďábelská souhra, kterou chci vydat začátkem příštího roku. 

comments powered by Disqus