Miloslav Ransdorf

Práce v EP

Přehled hlavních aktivit poslance Evropského parlamentu

PhDr. Miloslav RANSDORF, CSc.

ve volebním období 2014 - 2016

 

 • Narozen 15. února 1953, Rakovník
 • Zemřel 22. ledna 2016, Praha
 • KSČM
 • Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL)
 • MÍSTOPŘEDSEDA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE)
 • Evropské energetické fórum – místopředseda

 

Výbory:

 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku  (ITRE)  - člen, místopředseda
 • Výbor pro zahraniční věci (AFET) - náhradní člen
 • Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina - člen
 • Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest – člen
 • Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem - náhradník
 • Meziskupina pro Dunaj a jeho využití – člen
 • Meziskupina „Nebe a vesmír“ - člen

 

Oblasti zájmu:

 • Průmysl (chemický, ocelářský, uhelný, hutnictví atd.)
 • Věda a výzkum (nanotechnologie, další nové technologie či inovace v rámci 7. rámcového programu  Evropského společenství pro růst a vývoj)
 • Jaderná energetika
 • Energetika (v rámci agendy výboru ITRE a s důrazem na diverzifikaci energetických dodávek do EU)
 • Regionální politika Evropské unie
 • Spolupráce EU se zeměmi Latinské Ameriky, Asie, Afriky, Oceánie aj., podpora rozvoje
 • Mezinárodní vztahy a zahraniční obchod

 


16.10.2014 - 22:14

Tisková zpráva

Informace ze slyšení „Ukrajinský konflikt - zahájení procesu usmíření. Politické, demokratické a ekonomické rozměry“.
10.10.2014 - 23:58

Předběžný program v EP od 13.10. do 27.11.2014

Brusel, Štrasburk, Kyjev
09.10.2014 - 00:17

Oznámení o slyšení v EP na téma Ukrajina

V úterý 14.10.2014 se bude v EP konat slyšení na téma Ukrajina, jehož jsem spoluorganizátorem, vystoupím v druhém panelu a budu moderovat třetí.
02.10.2014 - 16:48

PŘEHLED ČINNOSTI V EP od 6.9. do 9.10.2014

Brusel, Štrasburk
11.03.2014 - 14:14

Vyhrnout si rukávy?

Odpověď čtenářce Dolejšové- Parlamentní listy