Miloslav Ransdorf

Proč je psaní důležitou činností politika

Za důležitou součást své práce  pokládám vedle psaní článků také vydávání knih. Protože v mediálním prostoru působím již od osmdesátých let 20. století a vydal jsem zatím 25 knižních publikací (několik dalších mám připravených), je složité tuto činnost shrnout do nějakého úvodu. Tím spíše, že se snažím pokrývat celý prostor společenských věd, filosofii, historii, ekonomii, sociologii, estetiku atd. Vedle analytických studií a materiálových souhrnů jsem napsal i práce se syntetickým záběrem. Myslím si, že není na škodu, když má politik za sebou zázemí odborné práce. 

Česká politika trpí nadvládou těch, kteří se stávají osobnostmi až s přidělenou funkcí.  Je dobré si připomínat zakladatele našeho novodobého státu Masaryka a Beneše, kteří byli uznávanými kapacitami ve svých oborech dávno před tím, než se stali politickými předáky. Beneš se domníval, že politika musí mít v moderní době vědecký základ. Ostatně není to myšlenka, která by byla na evropské půdě tak ojedinělá.

"Rozum musí být pravidlem a vůdčím principem státu". Kdože to napsal? Richelieu ve své Závěti. Doby se mění, ale některé principy trvají. Dvacáté století, které zažilo invazi technických a byrokratických struktur do přirozeného života lidí, dospělo k tomu, že se musí připojit ještě spravedlnost a respekt k lidské důstojnosti. Český stát je roku 2014 na tom špatně jak s rozumem, tak se spravedlností, tak i s respektem k lidské důstojnosti.

Ve svém díle o Komenském jsem se vyznal z přesvědčení, že se člověk nikdy nesmí vzdát své naděje. Knize jsem předřadil Aischylovu myšlenku: "Po přísných cestách chodí s námi milost, jež sedí u kormidla života". Přes všechny zákruty osudu si to myslím dodnes. 

 

Váš Miloslav Ransdorf


10.10.2014 - 23:41

Jan Žižka v zrcadle literatury

Moudrý státník, nebo kladivo Boží?
09.10.2014 - 12:20

Dotaz

Kdy přestanete v práci chrápat a začnete něco dělat,inteligence nestačí je ji potřeba někam strčit,ale ne na dřevo stolu v Bruselu? Kalousopilec@seznam.cz
09.10.2014 - 00:17

Oznámení o slyšení v EP na téma Ukrajina

V úterý 14.10.2014 se bude v EP konat slyšení na téma Ukrajina, jehož jsem spoluorganizátorem, vystoupím v druhém panelu a budu moderovat třetí.
08.10.2014 - 21:52

Islamisté, dědicové husitských tradic

Dobrý den, v Reflexu č.40 uveřejnil Karel Steigerwald prapodivný článek Islamisté, dědicové husitských tradic. Nemůžu se rozhodnout, jestli je to z jeho strany omezenost, provokace nebo článek na objednávku. Rád bych znal váš názor na srovnání husitského a současného islámského hnutí, protože jste oproti Steigerwaldovi profesionální historik a politik. Děkuji. Spider
08.10.2014 - 01:46

Může v Evropě a v Česku katolická církev porušovat základní lidská práva a diskriminovat ženy?

Pane Ransdorf, na dotaz, jestli pan Bělobrádek podporuje potlačování lidských práv a demokracie katolickou církví a zda souhlasí s totalitním řízením katolické církve, diskriminací žen a úchylným nařízením o celibátu a s totalitním názorem, že jediný správný bůh je bůh katolický, nebo jestli je pro svobodu názoru a zavedení demokracie a odstranění diskriminace žen a ženatých kněží, odpověděl pan Bělobrádek, že " Církev není stát. Je dobrovolným společenstvím. Kdo v ní být nechce, nemusí." Znamená to tedy, že katolická církev může ve své organizaci jednat v rozporu s českou ústavou a s úmluvami o lidských právech a že může potlačovat v Česku i v EU základní lidská práva svých členů a věřících a diskriminovat a ponižovat ženy? LadaJo