Miloslav Ransdorf

Proč je psaní důležitou činností politika

Za důležitou součást své práce  pokládám vedle psaní článků také vydávání knih. Protože v mediálním prostoru působím již od osmdesátých let 20. století a vydal jsem zatím 25 knižních publikací (několik dalších mám připravených), je složité tuto činnost shrnout do nějakého úvodu. Tím spíše, že se snažím pokrývat celý prostor společenských věd, filosofii, historii, ekonomii, sociologii, estetiku atd. Vedle analytických studií a materiálových souhrnů jsem napsal i práce se syntetickým záběrem. Myslím si, že není na škodu, když má politik za sebou zázemí odborné práce. 

Česká politika trpí nadvládou těch, kteří se stávají osobnostmi až s přidělenou funkcí.  Je dobré si připomínat zakladatele našeho novodobého státu Masaryka a Beneše, kteří byli uznávanými kapacitami ve svých oborech dávno před tím, než se stali politickými předáky. Beneš se domníval, že politika musí mít v moderní době vědecký základ. Ostatně není to myšlenka, která by byla na evropské půdě tak ojedinělá.

"Rozum musí být pravidlem a vůdčím principem státu". Kdože to napsal? Richelieu ve své Závěti. Doby se mění, ale některé principy trvají. Dvacáté století, které zažilo invazi technických a byrokratických struktur do přirozeného života lidí, dospělo k tomu, že se musí připojit ještě spravedlnost a respekt k lidské důstojnosti. Český stát je roku 2014 na tom špatně jak s rozumem, tak se spravedlností, tak i s respektem k lidské důstojnosti.

Ve svém díle o Komenském jsem se vyznal z přesvědčení, že se člověk nikdy nesmí vzdát své naděje. Knize jsem předřadil Aischylovu myšlenku: "Po přísných cestách chodí s námi milost, jež sedí u kormidla života". Přes všechny zákruty osudu si to myslím dodnes. 

 

Váš Miloslav Ransdorf


12.03.2015 - 23:45

Opět demagogický TIBET

Blíží se zase vyvěšování vlajek Tibetu. Rád bych pane poslanče znal Váš názor na povstání v r. 1959 proti Číně. V čem spočívalo. Dosud to vlastně nikdo neřekl. Tibeťané vyhnali miliony Číňanů, nebo jen symbolicky obsadili radnici (kterou tam stejně asi neměli) a vyvěsili svou vlajku a pak se šli modlit do kláštera, samozřejmě v hlavním městě Lhase. V článku paní cestovatelky Radky Tkáčikové se mluví o hladomoru, kde zemřelo v důsledku potlačení tibetského povstání až milión lidí. Jak to bylo s tím hladomorem, můžete se k tomu vyjádřit. Údajně Číňané prováděli po roce 1951 necitlivou zemědělskou politiku. proti komu vlastně. Nábožensko -feudálně -otrokářský režim byl stavěn na tom, že na něj pracovali rolníci, jenž museli odvádět pachtovné 60-70%. (Kláštery vlastnily více než 2/3 zemědělské půdy). Průmysl neexistoval. Píše se, že 13. dalajláma chtěl změnit tento režim. To je jako obrátit tok řeky do kopce. Povstání Tibeťanů samozřejmě podporovaly USA. Můžete taktéž k tomu něco říci? Vernarec
11.03.2015 - 01:37

Smrt Němcova

Myslíte si, že se někdy dozvíme skutečného vraha Němcova? Nemůže za tím být Putin, který si jistě najde někoho, kdo špinavou práci vykoná za něj? Grál
11.03.2015 - 01:36

Řecko

Může se stát, že řecké Euro ztratí svou hodnotu a schopnost být platidlem? Kdyby totiž Řecko zkrachovalo, řecké euro by nemělo žádnou hodnotu. Nebo se pletu? A jak vůbec vidíte budoucnost Řecka? A. Hampl
09.03.2015 - 01:27

Ukrajina aneb kdo s koho

Bude někdy Ihor Kolomojski prezidentem Ukrajiny?
09.03.2015 - 01:25

Ropa - jak dál?

Zmatek na ropných trzích