Miloslav Ransdorf

Proč je psaní důležitou činností politika

Za důležitou součást své práce  pokládám vedle psaní článků také vydávání knih. Protože v mediálním prostoru působím již od osmdesátých let 20. století a vydal jsem zatím 25 knižních publikací (několik dalších mám připravených), je složité tuto činnost shrnout do nějakého úvodu. Tím spíše, že se snažím pokrývat celý prostor společenských věd, filosofii, historii, ekonomii, sociologii, estetiku atd. Vedle analytických studií a materiálových souhrnů jsem napsal i práce se syntetickým záběrem. Myslím si, že není na škodu, když má politik za sebou zázemí odborné práce. 

Česká politika trpí nadvládou těch, kteří se stávají osobnostmi až s přidělenou funkcí.  Je dobré si připomínat zakladatele našeho novodobého státu Masaryka a Beneše, kteří byli uznávanými kapacitami ve svých oborech dávno před tím, než se stali politickými předáky. Beneš se domníval, že politika musí mít v moderní době vědecký základ. Ostatně není to myšlenka, která by byla na evropské půdě tak ojedinělá.

"Rozum musí být pravidlem a vůdčím principem státu". Kdože to napsal? Richelieu ve své Závěti. Doby se mění, ale některé principy trvají. Dvacáté století, které zažilo invazi technických a byrokratických struktur do přirozeného života lidí, dospělo k tomu, že se musí připojit ještě spravedlnost a respekt k lidské důstojnosti. Český stát je roku 2014 na tom špatně jak s rozumem, tak se spravedlností, tak i s respektem k lidské důstojnosti.

Ve svém díle o Komenském jsem se vyznal z přesvědčení, že se člověk nikdy nesmí vzdát své naděje. Knize jsem předřadil Aischylovu myšlenku: "Po přísných cestách chodí s námi milost, jež sedí u kormidla života". Přes všechny zákruty osudu si to myslím dodnes. 

 

Váš Miloslav Ransdorf


03.07.2015 - 13:52

" Mistr Jan Hus - nedílná součást našich dějin"

Pozvánka na seminář
01.07.2015 - 20:48

Pomoc Řecku

Nemáte taky pocit, že Řecko si je svou pozicí nějak moc jisté? Podle mě spoléhá na to, že EU nedopustí jejich odchod z eurozóny, protože jak řekla Merklová by to byl konec EU. Má pravdu? Bylo by skutečně tak drastické, kdyby Řecko zbankrotovalo a vystoupilo z eurozóny? Vždyť by se tam mohlo vrátit, až by si dali hospodářství do pořádku. Nebo ne? Šebánková
29.06.2015 - 23:53

Řecko

Stačí, když se vyjádříte stručně a jasně.Jste pro odchod Řecka z eurozóny? Na kolik je to podle Vás pravděpodobné? Co by to pro eurozónu znamenalo? A mělo, krom zvýšení averze vůči Euru, nějaký dopad i na nás jako občany Česka, když Euro nemáme? Děkuji. Táborský
29.06.2015 - 17:58

Naše suverenita a Krym

Vážený pane poslanče, měl bych možná trochu demagogický dotaz, ale přesto... Byl jste na Krymu a tak můžete porovnávat. Máme my Česká republika větší suverenitu a samostatnost než Krym? Máme vládu, která se musí podřídit Bruselu. Máme prezidenta, jenž moc pravomocí nemá. Co se uvaří v Bruselu, musí se u nás sníst. Připadá mi to tak, že naši poslanci mohou akorát tak zvýšit poplatek za vlastnění psa. Naopak na Krymu, pokuď vím, tak měli svoji vlajku a hymnu již za područí Ukrajiny. A hlavně i parlament s gubernátorem s dosti značnými pravomocemi. Zní to absurdně, ale zkuste porovnat co si může dovolit Krym jako stát a co my, jako vazal EU a (an. alpinista) USA. Děkuji, Vernarec
26.06.2015 - 22:41

Co vy na to?

Česká republika stále diskriminuje romskou menšinu v řadě oblastí, k čemuž v poslední době zvýšenou měrou přispívají političtí představitelé země. Vyplývá to z dnes zveřejněné zprávy amerického ministerstva zahraničí hodnotící jednotlivé země za přístup k lidským právům v roce 2014… STOP!