Miloslav Ransdorf

Proč je psaní důležitou činností politika

Za důležitou součást své práce  pokládám vedle psaní článků také vydávání knih. Protože v mediálním prostoru působím již od osmdesátých let 20. století a vydal jsem zatím 25 knižních publikací (několik dalších mám připravených), je složité tuto činnost shrnout do nějakého úvodu. Tím spíše, že se snažím pokrývat celý prostor společenských věd, filosofii, historii, ekonomii, sociologii, estetiku atd. Vedle analytických studií a materiálových souhrnů jsem napsal i práce se syntetickým záběrem. Myslím si, že není na škodu, když má politik za sebou zázemí odborné práce. 

Česká politika trpí nadvládou těch, kteří se stávají osobnostmi až s přidělenou funkcí.  Je dobré si připomínat zakladatele našeho novodobého státu Masaryka a Beneše, kteří byli uznávanými kapacitami ve svých oborech dávno před tím, než se stali politickými předáky. Beneš se domníval, že politika musí mít v moderní době vědecký základ. Ostatně není to myšlenka, která by byla na evropské půdě tak ojedinělá.

"Rozum musí být pravidlem a vůdčím principem státu". Kdože to napsal? Richelieu ve své Závěti. Doby se mění, ale některé principy trvají. Dvacáté století, které zažilo invazi technických a byrokratických struktur do přirozeného života lidí, dospělo k tomu, že se musí připojit ještě spravedlnost a respekt k lidské důstojnosti. Český stát je roku 2014 na tom špatně jak s rozumem, tak se spravedlností, tak i s respektem k lidské důstojnosti.

Ve svém díle o Komenském jsem se vyznal z přesvědčení, že se člověk nikdy nesmí vzdát své naděje. Knize jsem předřadil Aischylovu myšlenku: "Po přísných cestách chodí s námi milost, jež sedí u kormidla života". Přes všechny zákruty osudu si to myslím dodnes. 

 

Váš Miloslav Ransdorf


04.08.2015 - 22:03

Uprchlíci

Pane Ransdorfe,možná je můj pohled na uprchlíky hodně jednoduchý,ale já se na to dívám asi takto: Kolik gastarbeiterů se podílelo po druhé světové válce na znovu vybudování Německa?Kolik dělníků z Afriky a bůhví odkud si pozvali Francouzi? Vždyť tito lidé také svými silami pomáhali obnovovat Evropu po druhé svět.válce! A jak se k nim ta Evropa chová? Nová vlast je nepřijala /jenom když je potřebovala jako levnou pracovní sílu/.A do jejich starých vlastí posílá ta západní vyspělá civilizace bombardéry a drony,které vraždí hlavně civilní obyvatelstvo.Ta západní vyspělá civilizace totiž neumí nic jiného.A tak si přišli prostě kousek té vyspělé Evropy ,na jejímž budování se jejich předkové podíleli v nemalé míře,vzít. A možná na to mají i právo.Proč chtějí všichni do Anglie,do Německa atd.?Tady v České kolonii jich moc zůstat nechce. Alena Klečková
04.08.2015 - 10:40

Český rozhlas Plus 31.7.2015

ČRo Plus Pro a proti
27.07.2015 - 22:49

Reinhard Heydrich trochu jinak

Vážený pane poslanče, rád bych se vyjádřil k říšskému protektorovi. Že byl velice schopen svědčí i to jak zmasakroval u nás odboj. Učil jsem se kdysi, že měl být zanedlouho odvelen do Francie, kde si měl poradit taktéž s francouzskými vlastenci. No a o to jde. Mohla být ohrožená operace vylodění, do které francouzi byli zapojeni. O jeho likvidaci tedy museli rozhodnout Angličané-spojenci. My jsme byli jen jako vždy poslušní vykonavatelé. STÁLA ZA TO TAK OBROVSKÁ OBĚŤ NAŠEHO NÁRODA, ZA TOTO rozhodnutí spojenců, když oni museli velice dobře vědět, co bude následovat. Tedy obrovské zatýkání a popravy Čechů. Je lehké se schovat za českou londýnskou vládu a tvrdit, že to byla naše česká akce. Je zodpovědné obětovat někoho jiného ve prospěch druhého?Svatavan
27.07.2015 - 19:42

K dotazu Marusky35

Že je mimo Maruška z Horní Dolní mě nepřekvapuje, nečekala bych ovšem, že i levicový politik se sveze na vlně sprostého rasizmu a xenofobie, jen aby si u Marušky šplhnul. Na to, že Muslimské bratrstvo ničí historické památky a vyznává wahhabismus, jste přišel kde prosím?Je mi z vás na blití. gangrena
27.07.2015 - 19:18

Cizinci

Dobrý den, ČR je vstřícná vůči cizincům z kteréhokoliv světadílu,nově mohou volit v místních volbách nebo zakládat odbory.Oznámila to 17.7. 2015 Rada Evropy.Stačí pobyt minimálně 5 let.Úmluvu nepodepsaly zdaleka všechny státy. Proč Česko? Nic jsem nezaznamenala v médiích, novinách ,zajímalo by mi jak to je - děkuji za odpověď.Slonkova