Miloslav Ransdorf

Proč je psaní důležitou činností politika

Za důležitou součást své práce  pokládám vedle psaní článků také vydávání knih. Protože v mediálním prostoru působím již od osmdesátých let 20. století a vydal jsem zatím 25 knižních publikací (několik dalších mám připravených), je složité tuto činnost shrnout do nějakého úvodu. Tím spíše, že se snažím pokrývat celý prostor společenských věd, filosofii, historii, ekonomii, sociologii, estetiku atd. Vedle analytických studií a materiálových souhrnů jsem napsal i práce se syntetickým záběrem. Myslím si, že není na škodu, když má politik za sebou zázemí odborné práce. 

Česká politika trpí nadvládou těch, kteří se stávají osobnostmi až s přidělenou funkcí.  Je dobré si připomínat zakladatele našeho novodobého státu Masaryka a Beneše, kteří byli uznávanými kapacitami ve svých oborech dávno před tím, než se stali politickými předáky. Beneš se domníval, že politika musí mít v moderní době vědecký základ. Ostatně není to myšlenka, která by byla na evropské půdě tak ojedinělá.

"Rozum musí být pravidlem a vůdčím principem státu". Kdože to napsal? Richelieu ve své Závěti. Doby se mění, ale některé principy trvají. Dvacáté století, které zažilo invazi technických a byrokratických struktur do přirozeného života lidí, dospělo k tomu, že se musí připojit ještě spravedlnost a respekt k lidské důstojnosti. Český stát je roku 2014 na tom špatně jak s rozumem, tak se spravedlností, tak i s respektem k lidské důstojnosti.

Ve svém díle o Komenském jsem se vyznal z přesvědčení, že se člověk nikdy nesmí vzdát své naděje. Knize jsem předřadil Aischylovu myšlenku: "Po přísných cestách chodí s námi milost, jež sedí u kormidla života". Přes všechny zákruty osudu si to myslím dodnes. 

 

Váš Miloslav Ransdorf


25.09.2015 - 22:15

Reportáž

Reportáž z diskusního fóra Evropské globální průsečíky. Téma: nejpalčivější problémy Evropské unie současnosti. Pořadatel: Masarykova demokratická akademie.
25.09.2015 - 22:07

Postoj KSČM k definitivnímu přidělení povinných kvót

Doporučí KSČM vládě zaujmout stejný postoj jako má Fico v případě, že hlasování předsedů vlád dopadne stejně "dobře"? sanitra
23.09.2015 - 11:54

Výjimka

Dobrý den, byly by dnes schválené kvóty pro ČR závazné, kdyby současná vláda nevzala zpět přislíbenou výjimku prosazenou p. Klausem? Přesidlování lidí proti jejich vůli i proti vůli námi zvoleného parlamentu (únor 2015) asi je v rozporu s naším právním řádem. Jaroslav Kozlík
21.09.2015 - 19:25

Kdyby byla pravda, co říkáte

A USA se snažili oslabit pozici Evropy, proč, by to dělali? Nenahrávali by tím svému protivníkovi Putinovi? Rusko totiž velmi dobře umí využít slabosti států ve svůj prospěch, čehož jsme byli svědky, když jsme se stali součástí sovětského svazu. Rozumím tomu, že vy byste byl pro, ale co by z toho měla Amerika? Bulva
21.09.2015 - 19:23

Státní majetek

Pane Ransdorfe, po roce 1989 byl zašantročen a rozkraden obrovský majetek našeho státu. Proč toto více nezdůrazňujete a nevyčíslujete? Děkuji, jan45