Miloslav Ransdorf

Proč je psaní důležitou činností politika

Za důležitou součást své práce  pokládám vedle psaní článků také vydávání knih. Protože v mediálním prostoru působím již od osmdesátých let 20. století a vydal jsem zatím 25 knižních publikací (několik dalších mám připravených), je složité tuto činnost shrnout do nějakého úvodu. Tím spíše, že se snažím pokrývat celý prostor společenských věd, filosofii, historii, ekonomii, sociologii, estetiku atd. Vedle analytických studií a materiálových souhrnů jsem napsal i práce se syntetickým záběrem. Myslím si, že není na škodu, když má politik za sebou zázemí odborné práce. 

Česká politika trpí nadvládou těch, kteří se stávají osobnostmi až s přidělenou funkcí.  Je dobré si připomínat zakladatele našeho novodobého státu Masaryka a Beneše, kteří byli uznávanými kapacitami ve svých oborech dávno před tím, než se stali politickými předáky. Beneš se domníval, že politika musí mít v moderní době vědecký základ. Ostatně není to myšlenka, která by byla na evropské půdě tak ojedinělá.

"Rozum musí být pravidlem a vůdčím principem státu". Kdože to napsal? Richelieu ve své Závěti. Doby se mění, ale některé principy trvají. Dvacáté století, které zažilo invazi technických a byrokratických struktur do přirozeného života lidí, dospělo k tomu, že se musí připojit ještě spravedlnost a respekt k lidské důstojnosti. Český stát je roku 2014 na tom špatně jak s rozumem, tak se spravedlností, tak i s respektem k lidské důstojnosti.

Ve svém díle o Komenském jsem se vyznal z přesvědčení, že se člověk nikdy nesmí vzdát své naděje. Knize jsem předřadil Aischylovu myšlenku: "Po přísných cestách chodí s námi milost, jež sedí u kormidla života". Přes všechny zákruty osudu si to myslím dodnes. 

 

Váš Miloslav Ransdorf


11.12.2015 - 15:18

Mečiar

Jak blízko názorově-lidsky máte k Mečiarovi a lidem jemu blízkým? sanny
11.12.2015 - 15:03

Odpovíte?

Řada lidí vám zde vyjadřuje podporu. Já udělám opak. Nechápu, jak se někdo může zastávat někoho, kdo se k problémům neumí postavit čelem. Znáte rčení, že kdo mlčí, ten souhlasí? Sám váš předseda řekl, že by bylo lidsky slušné, kdybyste mu zavolal nebo vaše asistentka. Jedno mi ale nejde do hlavy. Jak to, že vás tolik lidí obdivuje i přes to, že jste podváděl s docházkou v EP, několikrát řídil v exekuci? S měsíčním platem, který nemá většina za rok, jste to dotáhl na exekuci. Jak to děláte? Neznám jiného politika, kterému by procházelo to co vám. Bohužel neznám žádné vaše voliče, abych se jich zeptal. flip
11.12.2015 - 15:02

V.H.?

Podle Denníku N patřil účet nějakému nacistovi. Můžete odkrýt identitu Vašeho klienta a přesněji popsat proč banka s klientem nekomunikovala? Protože u nacistických zločinců skutečně bývají bankovní účty nějakým způsobem zmrazeny. Makrela smrdí od hlavy
11.12.2015 - 15:01

Sympatizující

Nechci se Vás na nic zeptat. Považuji Vás za čestného člověka, proto věřím Vašemu vysvětlení a vězte, že jsem také byla znechucena tím, jakým způsobem tuto kauzu šířila zdejší média, ale také postojem Vašich nejbližších "soudruhů". Už delší dobu přemýšlím o tom, že po 40 letech opustím řady členů KSČM, protože mě netěší dělat užitečného idiota tzv. politickým živnostníkům, kteří úplně zapomněli, jaká role jim přísluší. Přeji Vám, abyste našel dostatek sil ke své obhajobě a očistil svoje jméno. VK
11.12.2015 - 14:59

Strana

Máte dojem, že za vámi KSČM skutečně stojí, a že vám věří, nebo je to jen taková podpora na oko? ondřej kvapný