Miloslav Ransdorf

Proč je psaní důležitou činností politika

Za důležitou součást své práce  pokládám vedle psaní článků také vydávání knih. Protože v mediálním prostoru působím již od osmdesátých let 20. století a vydal jsem zatím 25 knižních publikací (několik dalších mám připravených), je složité tuto činnost shrnout do nějakého úvodu. Tím spíše, že se snažím pokrývat celý prostor společenských věd, filosofii, historii, ekonomii, sociologii, estetiku atd. Vedle analytických studií a materiálových souhrnů jsem napsal i práce se syntetickým záběrem. Myslím si, že není na škodu, když má politik za sebou zázemí odborné práce. 

Česká politika trpí nadvládou těch, kteří se stávají osobnostmi až s přidělenou funkcí.  Je dobré si připomínat zakladatele našeho novodobého státu Masaryka a Beneše, kteří byli uznávanými kapacitami ve svých oborech dávno před tím, než se stali politickými předáky. Beneš se domníval, že politika musí mít v moderní době vědecký základ. Ostatně není to myšlenka, která by byla na evropské půdě tak ojedinělá.

"Rozum musí být pravidlem a vůdčím principem státu". Kdože to napsal? Richelieu ve své Závěti. Doby se mění, ale některé principy trvají. Dvacáté století, které zažilo invazi technických a byrokratických struktur do přirozeného života lidí, dospělo k tomu, že se musí připojit ještě spravedlnost a respekt k lidské důstojnosti. Český stát je roku 2014 na tom špatně jak s rozumem, tak se spravedlností, tak i s respektem k lidské důstojnosti.

Ve svém díle o Komenském jsem se vyznal z přesvědčení, že se člověk nikdy nesmí vzdát své naděje. Knize jsem předřadil Aischylovu myšlenku: "Po přísných cestách chodí s námi milost, jež sedí u kormidla života". Přes všechny zákruty osudu si to myslím dodnes. 

 

Váš Miloslav Ransdorf


05.08.2015 - 00:10

Jste v Bruselu slepí a hluší, nebo lhostejní?

Dobrý den. Tzv. bezmocnost" proti vlně migrantů /nájezdníů/ se stále jednotlivými státy svádí na EU. Dobrá, jsme vázáni určitými společnými zákony, předpisy a směrnicemi. Ale to jste si v Bruselu v EK a EP ještě nevšimli, že tyto zákony a směrnice byly stavěny na zcela jinou imigrační situaci a jsou dnes nepoužitelní, ba dokonce fatálně Evropu ohrožující? Na kdejakou banalitu je směrnice vydaná okamžitě, ale situace , která může vést ke kolapsu ve všech sférách a to včetně ohrožení obyvatelstva na životě ( od terorismu po zavlečení chorob) nechává brusekou byrokracii nepochopitelně klidnou. Vy vidíte do problému zevnitř. Dokážete nám vysvětlit, proč tomu tak je? Je to ignorantství, nebo úmysl? Nebylo by nakonec lépe EU rozpustit? křišťálová koule
05.08.2015 - 00:04

Úprk uprchlíků

Dosud jsem byla pro pomoc uprchlíkům, ale po včerejšku, kdy se snažili útéct z uprchlického tábora, nevím. K čemu jim máme pomáhat, když oni o to nestojí? Myslíte, že je namístě s nimi vyjednávat? Co jsme jim udělali, krom toho, že jsme je zadarmo ubytovali a nasytili, že chtějí pryč a drží hladovku? A myslíte, že by tuto kauzu měla vláda reflektovat při rozhodování o přijetí dalších uprchlíků? Berika
04.08.2015 - 22:06

Proč se ztrácejí osobní práva?

Osobní práva v propadlišti dějin aneb USA opět o krok před Evropou
04.08.2015 - 22:03

Uprchlíci

Pane Ransdorfe,možná je můj pohled na uprchlíky hodně jednoduchý,ale já se na to dívám asi takto: Kolik gastarbeiterů se podílelo po druhé světové válce na znovu vybudování Německa?Kolik dělníků z Afriky a bůhví odkud si pozvali Francouzi? Vždyť tito lidé také svými silami pomáhali obnovovat Evropu po druhé svět.válce! A jak se k nim ta Evropa chová? Nová vlast je nepřijala /jenom když je potřebovala jako levnou pracovní sílu/.A do jejich starých vlastí posílá ta západní vyspělá civilizace bombardéry a drony,které vraždí hlavně civilní obyvatelstvo.Ta západní vyspělá civilizace totiž neumí nic jiného.A tak si přišli prostě kousek té vyspělé Evropy ,na jejímž budování se jejich předkové podíleli v nemalé míře,vzít. A možná na to mají i právo.Proč chtějí všichni do Anglie,do Německa atd.?Tady v České kolonii jich moc zůstat nechce. Alena Klečková
04.08.2015 - 10:40

Český rozhlas Plus 31.7.2015

ČRo Plus Pro a proti