Miloslav Ransdorf

Proč je psaní důležitou činností politika

Za důležitou součást své práce  pokládám vedle psaní článků také vydávání knih. Protože v mediálním prostoru působím již od osmdesátých let 20. století a vydal jsem zatím 25 knižních publikací (několik dalších mám připravených), je složité tuto činnost shrnout do nějakého úvodu. Tím spíše, že se snažím pokrývat celý prostor společenských věd, filosofii, historii, ekonomii, sociologii, estetiku atd. Vedle analytických studií a materiálových souhrnů jsem napsal i práce se syntetickým záběrem. Myslím si, že není na škodu, když má politik za sebou zázemí odborné práce. 

Česká politika trpí nadvládou těch, kteří se stávají osobnostmi až s přidělenou funkcí.  Je dobré si připomínat zakladatele našeho novodobého státu Masaryka a Beneše, kteří byli uznávanými kapacitami ve svých oborech dávno před tím, než se stali politickými předáky. Beneš se domníval, že politika musí mít v moderní době vědecký základ. Ostatně není to myšlenka, která by byla na evropské půdě tak ojedinělá.

"Rozum musí být pravidlem a vůdčím principem státu". Kdože to napsal? Richelieu ve své Závěti. Doby se mění, ale některé principy trvají. Dvacáté století, které zažilo invazi technických a byrokratických struktur do přirozeného života lidí, dospělo k tomu, že se musí připojit ještě spravedlnost a respekt k lidské důstojnosti. Český stát je roku 2014 na tom špatně jak s rozumem, tak se spravedlností, tak i s respektem k lidské důstojnosti.

Ve svém díle o Komenském jsem se vyznal z přesvědčení, že se člověk nikdy nesmí vzdát své naděje. Knize jsem předřadil Aischylovu myšlenku: "Po přísných cestách chodí s námi milost, jež sedí u kormidla života". Přes všechny zákruty osudu si to myslím dodnes. 

 

Váš Miloslav Ransdorf


26.11.2015 - 02:03

Co proboha koordinuje?

evropský koordinátor protiteroristických služeb
26.11.2015 - 01:28

Engels dnes

195 let od narození, 120 let od úmrtí
26.11.2015 - 01:26

Hansovní republikán Helmut Schmidt

23. 12. 1918 – 10. 11. 2015
25.11.2015 - 22:51

Kdo je odpovědný za smrt migrantů?

Vážený pane doktore. Zajímalo by mne, zda se v EP nějakým způsobem řeší důsledky nezodpovědného jednání a konání těch představitelů EU, které ve svém výsledku vede ke smrti stovek a snad i tisíců nešťastníků. Tito lidé pod vlivem často nereálných slibů svěřují své životy do rukou převaděčských mafií, často s fatálním výsledkem. Jsem přesvědčen, že tak bohatý útvar, jakým EU bezesporu je, mohl zorganizovat bezpečnou přepravu mnoha těchto pozvaných, kteří nyní de facto díky tomu umírají při nesmyslné přepravě z jednoho bezpečného státu do druhého (viz. Turecko - Řecko). Rovněž tak mohl být v případě jejich organizované přepravy snadno zabezpečen výběr těch nejpotřebnějších, jejich evidence i s předstihem vytvořeny podmínky pro jejich ubytování, případně další organizačně integrační aspekty. Naše bulvární "veřejnoprávní" media se ožehavým otázkám vyhýbají. Já mám za to, že by tento problém měl být posuzován jako zločin a odpovědní politici by měli nést odpovídající důsledky. L.Beneš
25.11.2015 - 22:49

Váš názor?

Hezký den pane europolanče, chci se Vás zeptat co všechno víte o případu Snowden a Assange a jaký je Váš názor na uvedené případy? Docent