Miloslav Ransdorf

Proč je psaní důležitou činností politika

Za důležitou součást své práce  pokládám vedle psaní článků také vydávání knih. Protože v mediálním prostoru působím již od osmdesátých let 20. století a vydal jsem zatím 25 knižních publikací (několik dalších mám připravených), je složité tuto činnost shrnout do nějakého úvodu. Tím spíše, že se snažím pokrývat celý prostor společenských věd, filosofii, historii, ekonomii, sociologii, estetiku atd. Vedle analytických studií a materiálových souhrnů jsem napsal i práce se syntetickým záběrem. Myslím si, že není na škodu, když má politik za sebou zázemí odborné práce. 

Česká politika trpí nadvládou těch, kteří se stávají osobnostmi až s přidělenou funkcí.  Je dobré si připomínat zakladatele našeho novodobého státu Masaryka a Beneše, kteří byli uznávanými kapacitami ve svých oborech dávno před tím, než se stali politickými předáky. Beneš se domníval, že politika musí mít v moderní době vědecký základ. Ostatně není to myšlenka, která by byla na evropské půdě tak ojedinělá.

"Rozum musí být pravidlem a vůdčím principem státu". Kdože to napsal? Richelieu ve své Závěti. Doby se mění, ale některé principy trvají. Dvacáté století, které zažilo invazi technických a byrokratických struktur do přirozeného života lidí, dospělo k tomu, že se musí připojit ještě spravedlnost a respekt k lidské důstojnosti. Český stát je roku 2014 na tom špatně jak s rozumem, tak se spravedlností, tak i s respektem k lidské důstojnosti.

Ve svém díle o Komenském jsem se vyznal z přesvědčení, že se člověk nikdy nesmí vzdát své naděje. Knize jsem předřadil Aischylovu myšlenku: "Po přísných cestách chodí s námi milost, jež sedí u kormidla života". Přes všechny zákruty osudu si to myslím dodnes. 

 

Váš Miloslav Ransdorf


11.12.2015 - 14:56

Pane poslanče...

Není Vám hanba ? V europarlamentu sedíte, nic neděláte a berete miliony ročně. Já jsem přesvědčen, že jste si chtěl vylepšit platební bilanci s ohledem na exekuce, které jsou Vám v patách. Děláte naší zemi jen ostudu (a nikdy jinak). Emil Lukovský
11.12.2015 - 14:53

Jste spokojen...

Jste spokojen s tím co děláte pro občany ČR v evropském parlamentu.Co ztoho ovlivňuje naší zemi k lepšímu. tomfuk
11.12.2015 - 14:52

Vladimír Huněk

Pane Ransdorfe podle jiného zpravodajství jste naletěl notoricky známému podvodníkovi. Myslím že by jste měl doložit skutečnou identitu Vašeho klienta pokud se jedná o nepravdivé spekulace. Také si myslím že KSČM když se za Vás postavila značně riskuje jestli se tato zpráva ukáže pravdivou. http://zpravy.idnes.cz/ransdorf-mozna-naleteel-podvodnikovi-d8y-/domaci.aspx. Makrela smrdí od hlavy
11.12.2015 - 14:51

soudruhu poslanče, myslím, že se Vám nemohu vyrovnat

Před nějakým časem jste mne drze, typicky po bolševicku, urazil. Jsem, dle Vás, prý ducha mdlého. Nemáte pocit, že jste ducha mdlého Vy sám. Renda
11.12.2015 - 14:49

Jestli je pravda, co říkáte

pak jste buď tak naivní, nebo s prominutím tak hloupý? Jak jste mohl znovu někomu takhle naletět?! Kdyby to bylo poprvé. Vy jste se nepoučil z chyb? A nebo vidina možného zisku je silnější? Asi mi neodpovíte, ale věřím, že si aspoň pak každý o vás udělá svůj obrázek, protože na odpověď tu už od pátku čeká řada dotazů. ZOROo