Miloslav Ransdorf

Proč je psaní důležitou činností politika

Za důležitou součást své práce  pokládám vedle psaní článků také vydávání knih. Protože v mediálním prostoru působím již od osmdesátých let 20. století a vydal jsem zatím 25 knižních publikací (několik dalších mám připravených), je složité tuto činnost shrnout do nějakého úvodu. Tím spíše, že se snažím pokrývat celý prostor společenských věd, filosofii, historii, ekonomii, sociologii, estetiku atd. Vedle analytických studií a materiálových souhrnů jsem napsal i práce se syntetickým záběrem. Myslím si, že není na škodu, když má politik za sebou zázemí odborné práce. 

Česká politika trpí nadvládou těch, kteří se stávají osobnostmi až s přidělenou funkcí.  Je dobré si připomínat zakladatele našeho novodobého státu Masaryka a Beneše, kteří byli uznávanými kapacitami ve svých oborech dávno před tím, než se stali politickými předáky. Beneš se domníval, že politika musí mít v moderní době vědecký základ. Ostatně není to myšlenka, která by byla na evropské půdě tak ojedinělá.

"Rozum musí být pravidlem a vůdčím principem státu". Kdože to napsal? Richelieu ve své Závěti. Doby se mění, ale některé principy trvají. Dvacáté století, které zažilo invazi technických a byrokratických struktur do přirozeného života lidí, dospělo k tomu, že se musí připojit ještě spravedlnost a respekt k lidské důstojnosti. Český stát je roku 2014 na tom špatně jak s rozumem, tak se spravedlností, tak i s respektem k lidské důstojnosti.

Ve svém díle o Komenském jsem se vyznal z přesvědčení, že se člověk nikdy nesmí vzdát své naděje. Knize jsem předřadil Aischylovu myšlenku: "Po přísných cestách chodí s námi milost, jež sedí u kormidla života". Přes všechny zákruty osudu si to myslím dodnes. 

 

Váš Miloslav Ransdorf


01.04.2015 - 23:15

Události, komentáře 27.3.2015

Debata k přítomnosti vojsk USA na území České republiky, Kocáb- Ransdorf od 7.15 minuty
29.03.2015 - 18:09

Kam všude US vojska vnikla " okupovala "

Pane Ransdorfe jste mimořádně vzdělaný člověk.Jste vybaven znalostí všech světových jazyků,můžete si v tisku i jinak ověřit situaci ve světě.Kolika se USA účastnil konfliktů a opravdových válek.Viz Panama,Irák,Vietnam apodobně.???Děkuji za odpověď. Hamšík.
25.03.2015 - 20:28

Pád obra?

Těžko.
24.03.2015 - 22:33

Velká ukrajinská zeď

aneb klokan s prázdnou kapsou
23.03.2015 - 00:25

Tymošenko

Co asi dělá Julia Tymošenko? Nějak se nám vytratila,není o ní slyšet? Alena Klečková