Miloslav Ransdorf

Proč je psaní důležitou činností politika

Za důležitou součást své práce  pokládám vedle psaní článků také vydávání knih. Protože v mediálním prostoru působím již od osmdesátých let 20. století a vydal jsem zatím 25 knižních publikací (několik dalších mám připravených), je složité tuto činnost shrnout do nějakého úvodu. Tím spíše, že se snažím pokrývat celý prostor společenských věd, filosofii, historii, ekonomii, sociologii, estetiku atd. Vedle analytických studií a materiálových souhrnů jsem napsal i práce se syntetickým záběrem. Myslím si, že není na škodu, když má politik za sebou zázemí odborné práce. 

Česká politika trpí nadvládou těch, kteří se stávají osobnostmi až s přidělenou funkcí.  Je dobré si připomínat zakladatele našeho novodobého státu Masaryka a Beneše, kteří byli uznávanými kapacitami ve svých oborech dávno před tím, než se stali politickými předáky. Beneš se domníval, že politika musí mít v moderní době vědecký základ. Ostatně není to myšlenka, která by byla na evropské půdě tak ojedinělá.

"Rozum musí být pravidlem a vůdčím principem státu". Kdože to napsal? Richelieu ve své Závěti. Doby se mění, ale některé principy trvají. Dvacáté století, které zažilo invazi technických a byrokratických struktur do přirozeného života lidí, dospělo k tomu, že se musí připojit ještě spravedlnost a respekt k lidské důstojnosti. Český stát je roku 2014 na tom špatně jak s rozumem, tak se spravedlností, tak i s respektem k lidské důstojnosti.

Ve svém díle o Komenském jsem se vyznal z přesvědčení, že se člověk nikdy nesmí vzdát své naděje. Knize jsem předřadil Aischylovu myšlenku: "Po přísných cestách chodí s námi milost, jež sedí u kormidla života". Přes všechny zákruty osudu si to myslím dodnes. 

 

Váš Miloslav Ransdorf


16.09.2014 - 16:02

Obama zradil své voliče

Změna, které můžete věřit
14.09.2014 - 23:13

Putin kontra Langšádlová

Porovnání úspěchů
06.09.2014 - 00:23

SSSR?

Jde podle vás Rusku jen o Ukrajinu? Kamil Dánský
04.09.2014 - 11:44

Dodržování "lidských práv" v ČR

Dobrý a úspěšný den Vám přeji. Mohu požádat o radu, kde má "obyčejný" občan hledat v ČR spravedlnost a domáhat se "lidských práv". Je vůbec taková možnost ?Je možné najít zastání proti šikovným manipulátorům v advokacii, u Policie a Soudech ? Chceme dodržování lidských práv ve světě a doma je nejsme ochotni a schopni garantovat ? Věřím, že jsem položil tuto otázku na správné adrese. Nevím přesně jak očekávat Vaš odpověď, ale věřím, že jí dostanu. S úctou Jan Hrbek, Kolín
03.09.2014 - 21:22

Zima se blíží

Volby také